Petitia sindicatului catre ANI, pentru cercetarea posibilei incompatibilitati a dlui Ovidiu Miculescu

Catre

Agentia Nationala de Integritate

 Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15,

cod poştal: 010661, sector 1,

 (apasa aici  adresa ANI)

(petitia s-a inregistat la ANI sub nr. 478/11.02.2013)

 

Subscrisa SINDICATUL UNIT AL SALARIATILOR – RADIO ROMÂNIA cu sediul în Bucuresti, Str. G-ral Berthelot nr. 60-64, camera 805, sector 1, CUI 11844234, prin reprezentant legal Adrian Valentin Moise – presedinte,

Cu observarea art.99, art.84 din Legea 161/2003 si art.1 si art.8 din Legea 176 din 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice,

Va  sesizam prin prezenta, pentru a face cercetari potrivit competentei dvs, cu ceea ce consideram a fi o situatie de incompatibilitate,  in care s-a aflat in perioada 2010-2012, domnul Ovidiu Miculescu, nascut la 21 februarie 1961, actual Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii Romane de Radiodifuziune.

Starea de fapt

Astfel in perioada 2010-2012, dl. Ovidiu Miculescu a ocupat o functie de membru in Consiliul de Administratie al  Societatii Romane de Radiodifuziune (CA al SRR), fiind numit de catre Parlament,  la propunerea grupului parlamentar PSD.

Dar in aceeasi perioada, dl. Ovidiu Miculescu a ocupat concomitent, si o functie de conducere in cadrul Societatii Nationale de Radiocomunicatii S.A, persoana juridica de drept privat, la care a respectivul a renuntat doar dupa ce a fost numit presedinte al CA al SRR.

Mai mult, in perioada vizata, dl Ovidiu Miculescu  a fost reprezentantul atat al SRR cat si al SNR,  intr-un grup comun de lucru pentru gestionarea relatiei contractuale dintre acestea.

Toate informatiile de mai sus se gasesc liber pe internet, fiind obtinute de subscrisa,  prin accesarea serviciului de cautare oferit de Google.

Starea de drept

Din punctul nostru de vedere, situatia de fapt expusa mai sus, se incadreaza in cazul de incompatibilitate prevazut de art. 99 alin.1 lit.k), lit. m) si alin 2 din L 161/2003, coroborat cu art. 84 alin.1 si alin.2 din Legea 161/2003.

Astfel, va invederam cu respect ca, pe de o parte, SRR este o institutie publica, infiintata prin Legea 41/1994,  iar pe de alta parte, in lumina art.99  din legea 161/2003,  functiile de membru in „Consiliul  de Administraţie” şi in „Comitetul  Director” ale Societăţii Române de Radiodifuziune, fac parte din categoria functiilor de demnitate publica si a functiilor publice de autoritate.

Titularilor functiilor susmentionate, din cadrul SRR,  li se aplică, potrivit art.99 alin.1 lit.m) din lege,  citam „dispoziţiile art. 72 şi regimul incompatibilităţilor prevăzut în prezentul titlu pentru miniştri şi, respectiv, secretari de stat, precum şi incompatibilităţile prevăzute în legi speciale.”

La art.84,  cu care se completeaza art.99 din L 161 din 2003, se reglementeaza dupa cum urmeaza:

 „Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu:

a) orice altă funcţie publică de autoritate, cu excepţia celei de deputat sau de senator ori a altor situaţii prevăzute de Constituţie;

b) o funcţie de reprezentare profesională salarizată în cadrul organizaţiilor cu scop comercial;

c) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, precum şi la instituţiile publice;

d) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la societăţile comerciale prevăzute la lit. c);

e) funcţia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăţilor comerciale prevăzute la lit. c);

f) funcţia de manager sau membru al consiliilor de administraţie ale regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale;

g) calitatea de comerciant persoană fizică;

h) calitatea de membru al unui grup de interes economic;

i) o funcţie publică încredinţată de un stat străin, cu excepţia acelor funcţii prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte.

(2) Funcţia de secretar de stat, funcţia de subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora sunt incompatibile cu exercitarea altei funcţii publice de autoritate, precum şi cu exercitarea funcţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b)-i).

 

Fata de cele de mai sus, va rugam sa actionati potrivit competentei dvs.

 

Cu deosebita consideratie,

Adrian Valentin Moise

Presedinte

Sindicatul Unit al Salariatilor – Radio Romania

5 gânduri despre “Petitia sindicatului catre ANI, pentru cercetarea posibilei incompatibilitati a dlui Ovidiu Miculescu

  1. Pingback: Cum s-a pitit Laura Sgaverdea în spatele telefonului mobil într-o emisiune a lui Rareș Bogdan de la Realitatea TV | SUSROMANIA

  2. Pingback: Desantul a descalecat la Radio Cluj! Pe 1 februarie 2018, a murit primul sindicat infiintat de Viorica Balaci | SUSROMANIA

  3. Pingback: Ovidiu Miculescu, declarat inca odata definitiv incompatibil | SUSROMANIA

  4. Pingback: Incompatibilitatea lui Miculescu se judeca la Înalta Curte | SUSROMANIA

  5. Pingback: SUS-Radio România vs Mircescu & Zubin scor: 3-0 ! | SUSROMANIA

Multumesc!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s