Sesizare către PDG si membrii CA ai SRR

Catre Societatea Romana de Radiodifuziune Domnului Ovidiu MICULESCU – Presedinte-Director General al SRR In atentia membrilor Consiliului de Administratie al SRR Domnule Presedinte Director General, Subsemnatul, Moise Adrian Valentin, Prin prezenta va informez ca, nici pana in prezent, nu mi s-a comunicat decizia de concediere disciplinara a subsemnatului, pe care am inteles ca ati emis-o…