Un membru al CA solicita anularea actului aditional la contractul de munca, incheiat intre sotii Toghina

Domnul A.V. Moise, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SRR,  a solicitat Consiliului de Administrație al SRR și Directorului General al SRR, Ovidiu Miculescu, anularea actului aditional la contractul de munca incheiat intre sotii Toghina, cu incalcarea prevederilor legale cu privire la conflictul de interese.

Va prezentam mai jos, scrisoarea dlui A.V. Moise, reprezentant al salariatilor in Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza:

”Către

 Societatea Română de Radiodifuziune (SRR)

În atenția Consiliului de Administrație al SRR

și

În atenția domnului Director General Ovidiu Miculescu

Subsemnatul Adrian Valentin Moise, membru al Consiliului de Administrație al SRR,

Vă precizez următoarele:

Din informațiile aduse la cunoștința publică de catre Sindicatul Unit al Salariaților-Radio România, pe blogul sindicatului, la adresa https://susromania.wordpress.com/, rezultă că, la data de 24.06.2010, doamna Maria Țoghină, de pe poziția de Președinte al Consiliului de Administrație și de Director General al Societății Române de Radiodifuziune, membru în Consiliul de Administrație și în Comitetul Director al SRR, a semnat un act adițional la contractul individual de muncă, prin care i-a mărit soțului său, domnul Marius Țoghină, angajat în cadrul SRR, salariul de la 2.651 lei la 3.948 lei.

În drept

Potrivit art. 99 alin.1 lit. k) și m) din legea 161/2003, membrilor Consiliului de Administraţie şi ai Comitetelor Directoare ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, li se aplică, ”dispozițiile art. 72”.

Potrivit art. 72 alin. (1) din Legea 161/2003,”Persoana care exercită funcţia de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat sau funcţii asimilate acestora, prefect ori subprefect este obligată să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu ia sau să nu participe la luarea unei decizii în exercitarea funcţiei publice de autoritate, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I.”

Potrivit art. 73 alin. 2) din Legea 161/2003, cităm:

”Actele administrative emise sau actele juridice încheiate prin încălcarea obligațiilor prevăzute în art. 72 alin.1) sunt lovite de nulitate absolută.

Potrivit art. 23 din Legea 176/2010, cităm:

”(1) În cazul unui conflict de interese, dacă au legătură cu situația de conflict de interese, toate actele juridice sau administrative încheiate direct sau prin persoane interpuse, cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese, sunt lovite de nulitate absolută.

Potrivit art. 75 din Legea 161/2003, cităm:

Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim ca urmare a existenţei unui conflict de interese prevăzut în prezenta secţiune se poate adresa instanţei de judecată competente, potrivit legii, în funcţie de natura actului emis sau încheiat.

Potrivit art. 216 (6) Cod Civil, „Dacă se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acţiunea în constatarea nulităţii este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată de orice persoană interesată. Dispoziţiile alin. (3)-(5) rămân aplicabile.”

Potrivit art. 219 alin 2) Cod Civil, „Faptele ilicite atrag şi răspunderea personală şi solidară a celor care le-au săvârşit, atât faţă de persoana juridică, cât şi faţă de terţi.”

Potrivit art. 220.  (1) Cod Civil, „Acţiunea în răspundere împotriva administratorilor, cenzorilor, directorilor şi a altor persoane care au acţionat în calitate de membri ai organelor persoanei juridice, pentru prejudiciile cauzate persoanei juridice de către aceştia prin încălcarea îndatoririlor stabilite în sarcina lor, aparţine, în numele persoanei juridice, organului de conducere competent, care va decide cu majoritatea cerută de lege, iar în lipsă, cu majoritatea cerută de prevederile statutare.”

Potrivit art. 803. Cod Civil ” Obligaţia de diligenţă, onestitate şi loialitate”, citez:

(1)   ”Administratorul trebuie să acţioneze cu diligenţa pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale.

(2)    Administratorul trebuie, totodată, să acţioneze cu onestitate şi loialitate în vederea realizării optime a intereselor beneficiarului sau a scopului urmărit.”
Potrivit art. 804. Cod Civil, citez:

(1) Administratorul nu îşi poate exercita atribuţiile în interesul său propriu sau al unei terţe persoane.

 (2) Administratorul este obligat să evite apariţia unui conflict între interesul său propriu şi obligaţiile sale de administrator.

 (3) În măsura în care administratorul însuşi este şi beneficiar, acesta este ţinut să îşi exercite atribuţiile în interesul comun al tuturor beneficiarilor, prin acordarea unui tratament egal interesului său şi celui al celorlalţi beneficiari.”

În temeiul textelor juridice sus-menționate, observând și prevederile art. 214 Cod Penal privind  „Gestiunea frauduloasă”,

Considerând, subsemnatul, că atât membrii Consiliului de Administrație al SRR cât și Directorul General al societatii, avem o obligație, de la care nu ne putem sustrage, de a ne exercita atribuțiile de serviciu,  în conformitate cu principiul constituțional al legalității, cu diligență, onestitate și loialitate față de SRR, atunci când interesul SRR vine în contradicție cu interesul personal al dnei Maria Țoghină sau cu interesul personal al oricărui alt membru CA,

Va solicit următoarele:

1)      să luați măsura de a introduce o acțiune judecătorească pentru constatarea nulității absolute a actului adițional la contractul individual de munca încheiat la 24.06.2010, pe de o parte, de către angajatorul  SRR,  prin PGD Maria Țoghină și, pe de altă parte, soțul acesteia, dl. Marius Țoghină, în calitatea de angajat al SRR.;

2)      sa actionati pentru repunerea partilor în starea anterioară și să actionați pentru recuperarea, de la dna Maria Țoghină,  a prejudiciului material produs societății, constând în sumele plătite,  de SRR, soțului Marius Țoghină,  prin încheierea unui act juridic lovit de nulitate absolută, conform art. 73 alin. 2 din Legea 161/2003.

Cu deosebită considerație,

A.V. Moise

membru CA al SRR”

(N.R. Aceasta solicitare a fost transmisa concomitent, si Comisiilor de Cultura din Camera Deputatilor si Senat, spre luare la cunostinta.)

4 gânduri despre “Un membru al CA solicita anularea actului aditional la contractul de munca, incheiat intre sotii Toghina

  1. Pingback: Un nou membru din conducerea Radioului Public acuzat de incompatibilitate! | HotNews

  2. Pingback: Reporter Virtual – stiri exclusive » Problema grea pentru CA de la radio

  3. Haha! Tare, tare tare ! Asa, Moise! De aia te-am ales! Curata SRR-ul de corupti! Numai asa vom fi tratati cu respect, noi, salariatii! Acum ai timp berechet, sa te ocupi de ei!

    Apreciază

Multumesc!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s