Un alt membru CA din Radioul Public, Stejărel Olaru, cercetat de ANI pentru incompatibilitate

Un alt membru CA din Radioul Public, Stejărel Olaru, cercetat de ANI pentru incompatibilitate

image

După ce Agenţia Naţională de Integritate l-a declarat incompatibil pe Ovidiu Miculescu, preşedintele-director general al Societăţii Române de RadiodifuziuneSRR (vezi aici), după ce Sindicatul Unit al Salariaţilor Radio România a sesizat instituţia de control în legătură cu un posibil conflict de interese în care s-au aflat membrii Consiliului de Administraţie  Maria Ţoghină (vezi aici)  şi Ileana Savu (vezi aici), un alt membru din conducerea Radioului Public este suspectat de incompatibilitate.

 
Sindicatul Unit al Salariaţilor Radio România, afiliat FRJ MediaSind, a sesizat astăzi, 8 noiembrie 2013, Agenţia Naţională de Integritate pentru a cerceta dacă Stejărel Nicolae Olaru(foto), membru în CA al SRR şi secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, se află în stare de incompatibilitate.
 
Astfel, potrivit art. 99 alin. 1 lit. k) și m) din Legea 161/2003, membrilor Consiliului de Administraţie şi ai Comitetelor Directoare ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, li se aplica, dispoziţiile art. 72 şi regimul incompatibilităţilor prevăzut în prezentul titlu pentru miniştri şi, respectiv, secretari de stat, precum şi incompatibilităţile prevăzute în legi speciale”.

 În consecinţă, conform art. 84 din Legea 161/2003:

 ”(1) Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu:

 a) orice altă funcţie publică de autoritate, cu excepţia celei de deputat sau de senator ori a altor situaţii prevăzute de Constituţie;

 (2) Funcţia de secretar de stat, funcţia de subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora sunt incompatibile cu exercitarea altei funcţii publice de autoritate, precum şi cu exercitarea funcţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) – i).

 4) Membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat şi persoanele care îndeplinesc funcţii asimilate acestora pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.

Totodată, în data de 28.10.2013, acelaşi sindicat a sesizat ANI  pentru a cerceta prezumtiva incompatibilitate a membrilor Comitetului Director al SRR Maria PintiliePetru  Ursache şi Savu Cristian Traian, persoane care ar deţine şi funcţii de administratori în diverse societăţi comerciale (vezi aici).

Este revoltător faptul că în ciuda protestelor naţionale şi internaţionale ale societăţii civile (organizaţii profesionale şi sindicale, personalităţi de marcă ai culturii române, etc.) actuala Putere politică  tolerează numeroase  abuzuri şi  acte de corupţie în Radioul Public.
 
Departament Comunicare FRJ MediaSind

Aveti atasata mai jos sesizarea depusa la ANI de catre Sindicatul Unit al Salariatilor – Radio Romania

Nr. de inregistrare la sindicat: 84/08.11.2013

Nr. de inregistrare la ANI: 10.373/08.11.2013

„Către

Agentia Natională de Integritate

Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15,

cod poştal 010661, sector 1

Subscrisa, SINDICATUL UNIT AL SALARIAŢILOR – RADIO ROMÂNIA (SUS–Radio România) persoană juridică cu personalitate legal dobândită conform sentinţei civile nr. 167/02.09.1993, pronunţată în dosarul nr. 160/PJ/1993 al Judecatoriei sectorului 1, cu modificările survenite prin sentinţa civilă nr. 10554/05.06.2012, pronunţată în dosarul nr. 22499/299/2012, cu sediul în Bucureşti, Str. G-ral Berthelot nr. 60-64, camera 805, sector 1, CUI 11844234, cu sediul ales provizoriu pentru comunicarea răspunsului dumneavoastră în Bucureşti, strada xxx, prin reprezentant legal, preşedinte Adrian Valentin Moise,

În temeiul art. 16 alin 2 din Constitutie, potrivit căruia: ”Nimeni nu este mai presus de lege”,

În temeiul art. 99 lit. k), art. 70, art. 71, art.72, art. 73, art. 84 din Legea 161/2003 si art.8 din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice,

Vă sesizăm, prin prezenta, cu o

CERERE

 

pentru a face cercetări potrivit competentei dvs., cu ceea ce considerăm a fi o posibilă situatie de incompatibilitate actuală, în care se află domnul Stejărel Nicolae Olaru (S.N.O.), membru în Consiliul de Administratie al Societătii Române de Radiodifuziune (CA al SRR) si secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

Astfel, dl. S.N.O. a fost desemnat în Consiliul de Administratie al SRR, prin Hotărârea Parlamentului nr. 33/2010 si a fost numit secretar de stat, prin Decizia primului ministru nr. 62/2013, publicata în M.Of. nr.43 din 19.01.2013.

Din punctul nostru de vedere, dl. S.N.O. se află într-o stare de incompatibilitate „dublă”, întrucât ambele functii pe care le ocupă în prezent, repectivul, au prevăzute, prin lege,  incompatibilităti specifice.

Cu alte cuvinte, respectivul se află:

a)  într-o primă situatie de incompatibilitate,  dacă abordăm situatia sa juridică, din perspectiva cadrului legal care reglementează incompatibilitătile persoanei care ocupă functia de membru CA al SRR;

b) într-o a doua situatie de incompatibilitate, dacă abordăm situatia sa juridică, din perspectiva functiei de „secretar de stat”.

Argumente pe larg

 

SRR este o institutie publică fundamentală a statului,  referita de Constitutie prin sintagma ”serviciu public de radio” si  înfiintată prin Legea 41/1994.

Functiile de membru în ”Consiliul  de Administratie” şi în ”Comitetul  Director” ale Societăţii Române de Radiodifuziune, în lumina art. 99 din Legea 161/2003, fac parte din categoria functiilor de demnitate publică si a functiilor publice de autoritate.

A se vedea în acest sens, ca art. 99 din Legea 161/2003,  începe cu textul „Persoanelor care exercită următoarele demnităţi publice şi funcţii publice de autoritate din cadrul autorităţilor şi instituţiilor aflate exclusiv sub control parlamentar, după care se face o enumerare clară,  a acelor demnităti si functii publice, vizate de legiuitor.

De asemenea, vă rugăm să retineti că SRR este o institutie, înfiintată prin lege, care primeste un buget de la bugetul statului, având autonomie, dar aflată sub control parlamentar.

Potrivit art. 99 alin. 1 lit. k) si m) din Legea 161/2003, membrilor Consiliului de Administraţie şi ai Comitetelor Directoare ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, li se aplica, ”dispoziţiile art. 72 şi regimul incompatibilităţilor prevăzut în prezentul titlu pentru miniştri şi, respectiv, secretari de stat, precum şi incompatibilităţile prevăzute în legi speciale”.

Potrivit art. 84 din Legea 161/2003, cităm:

”(1) Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu:

a) orice altă funcţie publică de autoritate, cu excepţia celei de deputat sau de senator ori a altor situaţii prevăzute de Constituţie;

(2) Funcţia de secretar de stat, funcţia de subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora sunt incompatibile cu exercitarea altei funcţii publice de autoritate, precum şi cu exercitarea funcţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) – i).

4)  Membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat şi persoanele care îndeplinesc funcţii asimilate acestora pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.

În măsura în care se interpretează ca functia de „secretar de stat” este o „functie publică de autoritate”, în întelesul Legii 161/2003,  situatia dlui SNO, membru CA al SRR, care ocupă concomitent si o functie de secretar de stat,  încalcă prevederile art. 84 alin 1 lit. a) din Legea 161/2003, cu observarea si aplicarea art. 99 lit. k) si m) din Legea 161/2003.

Analizând starea dlui SNO, din perspectiva incompatibilitătilor impuse de lege, pentru un „secretar de stat”, situatia acestuia, de a ocupa concomitent, si o functie de membru în CA al SRR (care face parte din categoria demnitătilor si functiilor publice de autoritate”,  potrivit art. 99 alin. 1 din Legea 161/2003) încalcă prevederile art. 84 alin. 2 si art. 84 alin. 4 din Legea 161/2003.

În încheiere, vă rugăm cu respect, să aveti în vedere si  următoarele:

Prevederile art. 84 alin. 3 din Legea 161/2013, nu sunt incidente în spetă si nu pot fi utilizate în favoarea dlui SNO, întrucât, la data la care dl. SNO a fost desemnat membru CA, acesta nu era înca „reprezentant al statului/ secretar de stat”.

Deci Hotararea nr. 33/2010 nu ar  putea fi retinută, absurd,  că ar fi făcut aplicatiunea prevederilor art. 84 alin. 3 din Legea 161/2003, cu 2 ani mai înainte ca dl. SNO, să fie numit „secretar de stat”.

Nici continutul efectiv al acesteia, nu sustine o astfel de teorie.

Suplimentar, va învederăm că nu există nici o hotărâre de guvern emisă si publicată în M.Of., în contextul numirii dlui SNO, în functia de „secretar de stat”, prin care să i se permită acestuia, în aplicatiunea art. 84 alin. 3 din Legea 161/2013.

Dacă prin absurd ar exista un act al guvernului cu acest obiect, dar care nu este publicat în M.Of., în vederea intrării în vigoare si în vederea aducerii la cunostintă publică, acesta este afectat de drept de inexistenta juridică, în conformitate cu art. 108 alin. 4 din Constitutie.

Cu deosebită considerație,

Adrian Valentin Moise

Presedinte

Sindicatul Unit al Salariatilor–Radio România”

3 gânduri despre “Un alt membru CA din Radioul Public, Stejărel Olaru, cercetat de ANI pentru incompatibilitate

  1. Pingback: CURTEA DE APEL a respins contestatia lui DOBRITOIU COSTIN RADU | SUSROMANIA

  2. Pingback: Operatiunea “Curatenie in SRR” continua! Update! | SUSROMANIA

  3. Pingback: Ups! STEJAREL OLARU DEMIS | SUSROMANIA

Multumesc!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s