DISCRIMINARE LA RADIOUL PUBLIC

Reprezentantul salariatilor in Consiliul de Administratie al SRR, Adrian Valentin Moise, a depus la CNCD urmatoarea solicitare:

”Către

CONSILIUL NAȚIONAL DE COMBATERE A DISCRIMINĂRII

Subsemnatul, Adrian Valentin Moise, cu domiciliul în București, Str. Aleea Barajul Bistriței nr. 16, bloc Y4, scara 1, etaj 5, ap. 28, sector 3, CNP 1670917424523, având CI seria RR nr. 572831,

În baza art. 14 din CEDO, art. 16 din Constitutie, OG 137/2000,

Vă solicit să investigați și să sancționați, potrivit competenței dvs, următoarea situație de tratament discriminator, la care sunt supus de către SRR și de membri din Consiliul de Administrație al SRR, în calitatea mea de membru în Consiliul de Administrație al SRR:

Astfel, vă aduc la cunoștință urmatoarele:

I. Scurt istoric

Subsemnatul ocup o funcție de membru în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, fiind desemnat de către Parlamentul României, prin Hotărârea Parlamentului nr. 33 din 2010 (publicata în M.Of. nr. 438 din 30/06/2010).

Sunt unul dintre cei doi reprezentanți ai salariaților din SRR, în CA al SRR, ales prin procedura prevazută de art. 19 din Legea 41/1994 privind organizarea și funcționarea SRR.

La data de 11.02.2013, Sindicatul Unit al Salariatilor-Radio Romania („SUS-Radio Romania”), pe care îl conduc în calitate de președinte, a sesizat Agenția Națională de Integritate (ANI), prin petiția înregistrată la ANI sub nr. 478 din 11.02.2013, cu o posibilă stare de incompatibilitate în care s-a aflat dl. Ovidiu Miculescu, președinte al CA al SRR și Director General al SRR, în perioada 2010-2012.

Ulterior, dupa circa 8 luni de așteptare, prin scrisoarea de răspuns, trimisă sindicatului sub nr. 462/G/II/17.10.2013, ANI a confirmat existența unei stari de incompatibilitate a dlui Ovidiu Miculescu.

(Atât petiția în cauză cât și răspunsul ANI, sunt atașate la prezenta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.)

Suplimentar, vă învederăm că în aceeași perioada, CNSAS l-a depistat pe numitul Ovidiu Miculescu că a semnat un angajament cu Securitatea, atribuindu-se numele conspirativ „Adrian”  informația fiind adusă la cunoștința publică chiar pe pagina oficiala a CNSAS, prin postarea în format pdf, a adeverinței CNSAS nr. 3165/15.11.2011 la adresa:

”http://www.cnsas.ro/documente/adeverinte/2011/3165%20Miculescu%20Ovidiu.pdf.”

Informația a fost valorificată de către publicația on-line http://www.reportervirtual.ro, în data de 09.02.2013, sub titlul ”Radioul public, condus de Miculescu alias „Adrian”, în angajamentul său cu Securitatea”.

Ulterior, și Sindicatul SUS-Radio Romania a adus la cunoștința membrilor săi, pe blogul sindicatului, aceasta informatie, în cadrul unui articol pamfletar cu titlul ”Jurnal de lupta al SUS Radio Romania. Data stelara 11 Aprilie 2013.”

Documentele referite mai sus (Adeverinta CNSAS, articolul de pe site http://www.reportervirtual.ro, articolul sindicatului), sunt toate atașate în copie la prezenta.

În urma petiției depuse de către sindicat, la ANI, și adusă la cunoștință publică, pe blogul sindicatului (www.susromania.wordpress.com ), în contextul răspândirii publice, dar în special în rândul angajaților SRR, cititori ai www.reportervirtual.ro și ai blogului sindicatului, a informației  potrivit căreia numitul Ovidiu Miculescu a semnat un angajament de colaborare cu Securitatea,  a trecut la acțiuni punitive împotriva subsemnatului, pe mai multe planuri, după cum urmează:

1) Întrucât subsemnatul, eram și angajat al SRR, am fost concediat în urma unei cercetări disciplinare abuzive, pentru pretinse abateri de la conduita profesională ( existand un proces pe rolul instanței de judecată, în care contest legalitatea concedierii), nefiindu-mi comunicat, nici până în prezent, actul de concediere disciplinară, în conformitate cu exigențele normei speciale, art. 252 alin. 3 si 4 din Codul Muncii.

2) Sindicatul SUS-Radio Romania a fost evacuat forțat din sediul pe care îl ocupa în SRR, fără știința și acordul reprezentantului legal (subsemnatul), fără existența unei hotărâri judecătorești de evacuare, iar bunurile și documentele contabile care se aflau în posesia sindicatului, au fost ridicate și depozitate de către angajati SRR, într-o magazie încuiată la subsolul SRR, unde se află și în prezent.

3) Ovidiu Miculescu, în calitatea sa de reprezentant legal, Președinte-Director General al SRR, cu complicitatea celorlalți membri ai CA, a avut tentative nereușite, de a convinge Comisiile pentru Cultură ale Parlamentului, să mă înlature din funcția de membru al CA al SRR.

4) Nereușind să mă înlăture din funcția de membru al CA, Ovidiu Miculescu, folosindu-se de pârghiiile pe care le are ca PDG al SRR, cu complicitatea celorlalți membri ai CA, a instaurat un tratament discriminatoriu împotriva subsemnatului, în calitatea mea de membru al CA, în scopul marginalizarii mele, in raport de restul grupului membrilor CA.

II. În lumina celor de mai sus,

Prin prezenta, investesc CNCD să investigheze  dacă subsemnatul, în calitatea mea de membru al CA al SRR, sunt supus unui tratament discriminatoriu, prin comparație cu ceilalți membri ai CA, de către Societatea Română de Radiodifuziune, prin Presedintele Director General,  numitul Ovidiu Miculescu, cu complicitatea celorlalți membri ai CA.

III. Cu privire la faptele concrete, care consider că probează existența unei tratament discriminatoriu, împotriva subsemnatului, prin comparație cu tratamentul de care beneficiază ceilalți membri ai CA, arăt urmatoarele:

 

Punctul nr.1)

Sunt singurul, între membrii CA ai SRR, căruia SRR, aflată sub controlul numitului Miculescu,  refuză să-i elibereze o legitimatie de serviciu care să ateste calitatea mea de membru CA. În acest sens, arăt că am formulat și am depus la SRR, petiția înregistrată la SRR sub nr. 479 din 25.09.2013, prin care am solicitat să mi se elibereze o legitimație de membru al CA, pentru acces în SRR, arătând că ceilalți membri ai CA au asemenea legitimații.

Până la data prezentei, nu am primit nici un raspuns la aceasta petiție. Copie dupa petiție este atașată la prezenta.

Punctul nr. 2)

Sub nr. 650/14.08.2013, numitul Ovidiu Miculescu, în calitate de Președinte-Director General al SRR, a emis un ordin (atașat), prin care modifică nejustificat, procedura de acces în SRR a membrilor CA ai SRR, îngradind-o.

În fapt, respectivul a emis ordinul în cauză cu singurul scop, ilicit, de a îngradi accesul liber al subsemnatului, membru al CA, în SRR.

Trebuie evidențiat și că, în calitatea sa de Director General, organ subordonat Consiliului de Administrație al SRR, Ovidiu Miculescu nu putea, însă, să emită acte juridice normative prin care să reglementeze organizarea activităților Consiliului de Administrație al SRR și a membrilor acestui organ colectiv, inclusiv cu privire la accesul acestora în SRR.

Acest act venea însa firesc, în completarea concedieri disciplinare abuzive a subsemnatului, din funcția de coordonator activități speciale în cadrul SRR. Fiind subsemnatul, lipsit de acces în incinta SRR, ca salariat, Ovidiu Miculescu a simțit nevoia să elimine și posibilitatea ca eu să intru liber în SRR, în baza calității mele de membru al CA, iar acest scop și l-a îndeplinit prin ordinul nr. 650/14.08.2013.

Punctul nr.3)

În data de 17 iunie 2013, a avut loc ședința comună a celor două Comisii pentru Cultură ale Parlamentului, în care s-a dezbatut Raportul de Activitate al SRR pentru anul 2012 și contul de execuție bugetara la 31 decembrie 2012.

La aceasta ședință au participat Ovidiu Miculescu și alți membri ai CA, mai puțin subsemnatul.

Unde este tratamentul discriminator?

Din anul 1999 și până în prezent, subsemnatul am participat în calitate de membru al CA la toate ședințele anuale ale Comisiilor de cultura, în care s-a dezbătut rapoartele de activitate ale SRR.

Procedura obișnuită (cutuma) era urmatoarea:

De la Parlament, de cele două Comisii pentru Cultura, sosea la SRR o invitație colectivă (nenominală) către membrii Consiliului de Administrație, pentru a participa la ședința comună a Comisiilor respective. Președintele CA al SRR ne aducea la cunoștință, membrilor CA, conținutul invitației, iar membrii CA care doreau, participau la ședința în cauză.

În mod surprinzător, șocant, pentru subsemnatul, dar pe deplin justificat, în contextul aversiunii personale pe care PDG-ul Ovidiu Miculescu și alti membri ai CA o au  față de subsemnatul, în acest an, președintele CA al SRR, cu complicitatea celorlalți membri ai CA ( în număr de 12 fără subsemnatul), mi-au ținut ascunsă această invitație, pentru a mă impiedica să îmi exercit dreptul de a participa, în calitatea mea de membru al CA, ca invitat, alături de ceilalți colegi ai mei din CA al SRR,  la ședinta Comisiilor de Cultura din 17 iunie 2013.

În dovedire, atașez alăturat, copie dupa procesul verbal de ședință al Comisiilor pentru Cultură ale Camerei Deputaților și Senatului ( descărcat de pe pagina oficiala a Comisiei pentru Cultura a Camerei Deputatilor), din data de 17 iunie 2013, în care s-a dezbatut Raportul de activitate al SRR pe anul 2012, în prezența următorilor membri CA ai SRR: Ovidiu Miculescu, Ileana Savu, Mirela Fugaru, Maria Toghina și Demeter Andras Istvan.

Din cele de mai sus, consider ca există indicii puternice privind existența unui grup de membri ai CA, coagulat în jurul lui Ovidiu Miculescu, care acționează în întelegere, în scopul marginalizării mele, ca membru al CA al SRR.

Punctul nr.4)

Pe data de 1 noiembrie 2013, când s-au aniversat 85 de ani de la înființarea Radioului public, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), a organizat conferinţa „Radio România – 85 de ani: o istorie în slujba politicii externe româneşti” cu participarea SRR. Organizarea acestui eveniment a fost ținută secretă față de subsemnatul, de către reprezentantul SRR, Ovidiu Miculescu și de către ceilalți membri ai CA.

În data de 01.11.2013, întrucât aflasem chiar în acea dimineață, de la un șofer din Radio, că ar exista un asemenea eveniment în desfașurare, i-am trimis, la ora 8.30, la tel. mobil de radio nr. 0752.299.653, directoarei de cabinet a PDG-ului Ovidiu Miculescu, dna Eliza Covaliu,  si la ora 9.10, la nr.tel. mobil de radio 0754.068.271, directorului de comunicare, dl Savu Cristian, un mesaj sms cu urmatorul continut:

”Buna dimineata, va rog sa-mi transmiteti locul si ora de desfasurare a tuturor evenimentelor la care participa membrii CA, cu ocazia zilei Radioului. Cu deosebita consideratie, Adrian Moise”

Nici unul nu mi-a răspuns, deși amândoi au fost prezenți, în aceeași zi, ca invitati, la evenimentul organizat de către MAE.

În aceste conditți, subsemnatul am ales să mă deplasez la acest eveniment  (care s-a ținut la MAE în sala de protocol „Gafencu”), pentru a obține o confirmare personală, a existenței evenimentului și pentru a verifica care sunt acei oficiali ai SRR, prezenți la eveniment.

La intrarea în MAE, am constatat,  că la punctul de acces, se găsea o listă cu persoanele oficiale, care urmau să participe la evenimentul în cauză, din partea SRR, fiind trecuți pe această listă, membrii CA (fără subsemnatul) ai SRR, membrii Comitetului Director al SRR precum și alți salariați cu funcții de conducere, din cadrul SRR.

Este evident ca aceasta listă de acces a fost întocmită de MAE, evident, pe baza unei liste care a fost furnizată oficialilor MAE, de către SRR, în scris și din care, listă, subsemnatul a fost  exclus, în mod intenționat.

Este important să precizez și că în sala de conferințe a MAE, pe scaune erau plasate hârtii cu numele invitatutului care urma să ocupe scaunul în cauza.

Al doilea rând de scaune era rezervat pentru membrii CA ai SRR, neexistând însă, nici un scaun rezervat subsemnatului. Am obținut un loc undeva mai în spate, prin bunavoința unei plasatoare.

Punctul nr.5)

Situația din 01.11.2013, de la MAE, s-a repetat, identic, la Banca Națională a României.

Luni, 4 noiembrie 2013, începând cu ora 12:30, Sala Mitiţă Constantinescu a Băncii Naţionale a României a găzduit ceremonia aniversară 85 de ani de existenţă a Radioului Românesc, ceremonie în cadrul căreia a fost prezentată o casetă aniversară ce cuprinde: medalia 85 de ani Societatea Română de Radiodifuziune, emisiunea de mărci poştale Fonoteca de aur a României şi albumul Universul Radio România, cu CD-ul aniversar Fonoteca de aur.

Acest eveniment s-a organizat și desfașurat de către BNR, în cooperare cu SRR.

Membrii CA au luat la cunoștință de eveniment și au participat, mai puțin subsemnatul, față de care membrii CA, în complicitate, au ținut secret acest eveniment.

Am aflat de acest eveniment din surse private și am hotărât să mă prezint, totuși, chiar dacă era vizibil că ceilalți membri CA, inclusiv președintele Miculescu, nu doreau participarea mea la eveniment.

La punctul de acces, personalul de paza al BNR, a verificat lista de oficiali ai SRR care erau trecuți că vor participa la eveniment, și nu m-au găsit pe listă. Mi-au cerut să prezint o legitimație că sunt membru al CA al SRR și i-am informat că nu posed așa ceva. M-au lăsat însă să intru, cu amabilitate, după ce le-am arătat o carte de vizită și cartea de identitate, adaugându-mă „ad-hoc”, cu un pix, pe lista de oficiali ai SRR.

Punctul nr.6)

Cel mai recent eveniment care se inscrie in proiectul PDG-ului Ovidiu Miculescu de marginalizare a subsemnatului, ca membru CA,  este urmatorul:

Numitul Miculescu a aflat recent, ca exista o fisura in eforturile sale de a-mi ingradi la maximum, activitatile mele de membru CA si accesul meu in unitate, cand am solicitat, in 07.10.2013, sa mi se acorde accesul in SRR, pentru a acorda audiente salariatilor, drept prevazut pentru membrii CA de catre ROF-ul Consiliului de Administratie al SRR.

Reactia SRR,  prin organul sau executiv, Directorul General ( organ subordonat Consiliului de Administratie) a fost una de refuz.

Prin adresa nr. 4576/11.11.2013,  se recunoaste dreptul membrilor CA de a acorda audiente salariatilor dar se constata subit  ca ROF-ul CA ” nu reglementeaza modalitatea de acordare a acestora astfel incat conducerea administrativaa societatii este in imposibilitate de a raspunde favorabil”.

Cu alte cuvinte, dreptul meu in calitate de membru CA, reglementat explicit de ROF-ul CA, este in fapt unul  ” iluzoriu”, pana cand numitul Ovidiu Miculescu, gaseste modalitatea sa rezolve aceasta ” scapare”, convingand eventual pe ceilalti  membri CA sa modifice rapid regulamentul CA, pentru a veni cu o formula de reglementare a  exercitarii dreptului membrilor CA de acordare de audiente, care  sa impiedice exercitarea neingradita de catre membrii CA, a acestui drept, sa puna exercitarea dreptului sub controlului organului executiv,  numitul Miculescu.

In dovedire atasez:

  • petitia mea      depusa in 07.11.2013, ora 11.40, la registratura SRR;
  • petitia mea      depusa in aceeasi zi, la ora 13.45,       la SRR, inregistrata sub nr. 548/7.11.2013;
  • raspunsul SRR      nr. 4576/11.11.2013

IV. În probațiune,

1) Solicit să verificați încrucișat, atât la SRR, cât și la Comisiile pentru Cultură ale Parlamentului, și administrați la dosar, corespondența între Comisiile pentru Cultură și SRR, privind persoanele care urmau să participe la ședința din 17.06.2013, din partea SRR.

Cu alte cuvinte solicit să verificați:

  • dacă s-a trimis de către Comisiile pentru Cultură, către SRR, o invitație colectivă nenominală, către membrii CA, sau s-a trimis o listă nominală din care subsemnatul era exclus;
  • să administrați la dosar, lista ce s-a comunicat de către SRR, către Comisiile pentru Cultură, privind oficialii SRR care urmau să participe la ședinta Comisiilor pentru Cultură din 17.06.2013.

2) Solicit să verificați încrucișat, atât la MAE cât și la SRR, corespondența privind persoanele din cadrul SRR, care urmau să participe la Conferinta din 01.11.2013.

3) Solicit să verificați încrucișat, atât la BNR cât și la SRR, corespondența privind persoanele din cadrul SRR, care urmau să participe la evenimentul din 04.11.2013;

4) Solicit să audiați pe toți cei 12 membri titulari ai CA al SRR, ale caror identități sunt menționate în Hotărârea Parlamentului nr.33 din 2010 (Ovidiu Miculescu, Andras Istvan Demeter, Maria Toghina, Ileana Savu, Stejarel Olaru, Mihai Voicu, Mirela Fugaru, Adelina Radulescu, Doina Tanase, Ana Florea, Bogdan Iuliu Hossu, Ducu Bertzi), pentru a se lămuri când și cum li s-au adus la cunoștință, de către PDG-ul Ovidiu Miculescu, invitațiile de participare la ședinta Comisiilor parlamentare pentru Cultură, evenimentul organizat de MAE, respectiv evenimentul organizat de BNR, si pentru a se lamuri dacă a existat o întelegere de grup pentru ca subsemnatul să nu afle și să nu participe la aceste evenimente.

 

V. Față de cele de mai sus, considerând subsemnatul că, în calitate de membru al CA, sunt victima unui tratament discriminatoriu, de marginalizare  a mea, din partea SRR și în particular, din partea numitului Ovidiu Miculescu, cu complicitatea unor membri ai CA, prin comparație cu tratamentul de care beneficiază ceilalți membri ai CA ai SRR, vă rog să acționați pentru investigarea, constatarea și sancționarea faptelor de discriminare, luând toate măsurile necesare pentru „înlăturarea consecinţelor faptelor discriminatorii şi restabilirea situaţiei anterioare discriminării”. 

 

Cu stimă,

Moise Adrian Valentin

membru al CA al SRR”

PS Astazi,13 noiembrie a.c.(13 imi poarta intotdeauna noroc!), ora 8.30, nu am fost lasat sa intru la cabinetul medical.

Dupa insistente, mi s-a asigurat o paza competenta pentru a parcurge traseul de la intrarea din str. Temisana si cabinetul medical, fara sa ma ratacesc.

Pot chiar sa-i multumesc lui Miculescu ca-mi „asigura” o atentie deosebita fata de toti ceilalti membrii ai CA al SRR dar si fata de persoanele care sunt inscrise pe lista medicului de familie din SRR.

Va tin la curent!

Multumesc!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s