ANI – supliment de weekend!

Așa cum v-am promis, o ediție specială de weekend, aveți mai jos petiția depusă la ANI, cu nr. de înregistrare la sindicat 89/15.11.2013 și nr. de înregistrare la ANI 10.830/15.11.2013.

”Către

 

Agenția Națională de Integritate

Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15,

cod poştal: 010661, sector 1

Subscrisa, SINDICATUL UNIT AL SALARIAŢILOR – RADIO ROMÂNIA (SUS–Radio România) persoană juridică cu personalitate legal dobândită conform sentinţei civile nr. 167/02.09.1993, pronunţată în dosarul nr. 160/PJ/1993 al Judecatoriei sectorului 1, cu modificările survenite prin sentinţa civilă nr. 10554/05.06.2012, pronunţată în dosarul nr. 22499/299/2012, cu sediul în Bucureşti, Str. G-ral Berthelot nr. 60-64, camera 805, sector 1, CUI 11844234, cu sediul ales provizoriu pentru comunicarea răspunsului dumneavoastră în Bucureşti, …., prin reprezentant legal, preşedinte Adrian Valentin Moise,

Cu observarea art. 99, art.72 alin.1,  art. 84 din Legea 161/2003, art. 1 și art. 8 din Legea 176 din 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice,

Vă  sesizăm prin prezenta, pentru a face cercetări potrivit competenței dvs, cu ceea ce considerăm a fi, în concurs real, o situație de incompatibilitate și de conflict de interese, în care s-a aflat în anul 2012, domnul Ovidiu Miculescu,  Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al Societății Române de Radiodifuziune.

Starea de fapt

Astfel, în anul 2012, dl. Ovidiu Miculescu a ocupat o funcție de membru (președinte) în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune (CA al SRR), concomitent cu o funcție de Director General al SRR (membru în Comitetul Director al SRR).

În perioada 23 august – 31 decembrie 2012, dl. Ovidiu Miculescu apare însă ca fiind și „angajat” al SRR, cu contract de muncă pe perioadă determinată, ocupând o funcție remunerată de ”Coordonator institutional” în cadrul proiectului derulat cu fonduri europene ”ACCES-Formarea profesională continuă, calificare/recalificare – Garanția succesului pe piața muncii pentru angajați”, cu nr. de identificare POSDRU/62/2.3./S/31209.

 

În dovedire, atașăm în copie:

1) Contract individual de muncă înregistrat sub nr. 893/22.08.2012, încheiat între Ovidiu Miculescu (OM) și SRR, pentru un salariu lunar de 12.000 lei, 300 lei/ora, precum și fișa postului de ”coordonator instituțional”;

2) Ordinul nr. 893/22.08.2012, prin care dl. O.M., în calitate de președinte CA și Director General al SRR, se numește pe sine, în funcția de ”Coordonator instituțional”, pentru perioada 23august – 31decembrie 2012;

3)  Documentul de evidență a cheltuielilor de implementare a proiectului, pe perioada 15.10.2012-30.11.2012 (atașat), semnat chiar de dl Miculescu în calitate de PDG al SRR, unde Ovidiu Miculescu este trecut cu un venit salarial lunar de 8.542 lei;

4) Foaie colectivă de prezență (fișa de pontaj) pe luna septembrie 2012, unde O.M. este trecut la pozitia nr. 31 cu 40 de ore de muncă prestate;

5) Foaie colectivă de prezență (fișa de pontaj) pe luna octombrie 2012, unde O.M. este trecut la pozitia nr. 24 cu 40 de ore de muncă lucrate.

6) Documentul de evidență (atașat) a cheltuielilor de implementare a proiectului pe perioada 01.12.2012 – 31.12.2012, unde dl O.M. este menționat din nou cu suma de 8542 lei. Și acest document este aprobat tot de catre dl O.M., în calitatea acestuia de PDG al SRR.

Starea de drept

Punctul nr. 1) Aspectul de incompatibilitate care a existat pentru perioada 23 august 2012-31 decembrie 2012, din perspectiva Legii 161/2003

Din punctul nostru de vedere, starea dlui Ovidiu Miculescu, de a ocupa concomitent, în perioada 23 august 2012-31 decembrie 2012, pe de o parte, o funcție de membru ( președinte) în Consiliul de Administrație al SRR, o funcție de membru ( Director General) în Comitetul Director al SRR,  și pe de alta parte, o funcție de salariat (”coordonator instituțional”) al SRR, în baza unui contract de muncă determinată, ca membru al echipei de implementare a proiectului POSDRU/62/2.3./S/31209, având ca beneficiar pe SRR, este o stare de incompatibilitate, fiind încalcate prevederile art. 84 alin. 4 din Legea 161/2003.

În lumina art. 84 alin. 4 din Legea 161/2003, dl Ovidiu Miculescu ocupand funcțiile de Președinte CA și Director General al SRR, ambele asimilate (prin art. 99 lit. k și m) din L 161/2003) funcției  de ministru/ membru al Guvernului, respectiv funcției de ”secretar de stat” , nu putea îndeplini nici o altă funcție, cu exceptia funcţiilor sau activităţilor ”în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.”

 

 

Punctul nr. 2) cu privire la conflictul de interese, din perspectiva Legii 161/2003

 

Așa cum rezultă din documentele atașate, dl Ovidiu Miculescu a emis ordinul SRR nr. 893/2012, prin care s-a numit pe sine în funcția de angajat SRR, ”coordonator instituțional”, emiterea actului de numire în funcție, conducând la producerea unui folos material indiscutabil, pentru Ovidiu Miculescu.

Deasemenea, respectivul a aprobat în calitate de PDG, documente de cheltuieli lunare cu salarizarea persoanelor implicate în proiect, una dintre acestea fiind chiar respectivul.

Cele de mai sus, în lumina art. 72 alin. 1 coroborat cu art. 99 lit. k) și m) din L 161/2003, constituie indicii și date ca dl Ovidiu Miculescu s-a aflat, repetitiv, în mai multe situații, distincte, de conflict de interese care, toate, s-au născut și s-au consumat instantaneu, la momentele când PDG-ul Ovidiu Miculescu și-a depus semnătura, pe fiecare act juridic care îi aducea acestuia, un folos material. (ex: Ordinul 893/2012, documentele lunare de aprobare a cheltuielilor cu salarizarea)

Art. 72. – (1) Persoana care exercită funcţia de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat sau funcţii asimilate acestora, prefect ori subprefect este obligată să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu ia sau să nu participe la luarea unei decizii în exercitarea funcţiei publice de autoritate, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I.

În încheiere, vă învederăm cu respect urmatoarele:

Din prevederile OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, nu rezulta nici o situație  care să fi înlăturat, în perioada de referință (23august 2012 – 31decembrie 2012), obligația dlui Ovidiu Miculescu, ca funcționar asimilat unui ”ministru/ membru al guvernului” sau unui ”secretar de stat”,  de a respecta regulile juridice privitoare la incompatibilități și conflicte de interese, prevăzute în Legea 161/2013.

Din contră, la  art. 16 din OUG 66/2011 se prevede că, citam ”Dispoziţiile prezentei secţiuni se completează corespunzător cu prevederile legislaţiei naţionale referitoare la conflictul de interese.

 

Nici prevederile Legii 284/2010 nu conțin vreo normă derogatorie de la prevederile Legii 161/2003, care să absolve, eventual, pe numitul Miculescu Ovidiu, de la răspunderea juridică pentru încalcarea regulilor imperative și de ordine publică, instituind interdicțiile prevăzute în Legea 161/2003, pentru membrii CA și CD ai SRR.

Față de cele de mai sus, vă rugăm să actionați potrivit competenței dvs.

Cu deosebita consideratie,

 Adrian Valentin Moise

Președinte

Sindicatul Unit al Salariaților – Radio România

3 gânduri despre “ANI – supliment de weekend!

  1. Pingback: BOMBĂ: Şeful Radio România, declarat in conflict de interese de Curtea de Apel București | Ziarul Profit

  2. Pingback: Curtea de Apel a decis: Miculescu s-a aflat in conflict de interese! | SUSROMANIA

  3. Pingback: OLAF, DLAF, DNA, ANI, SUS-Radio Romania si legătura cu Ovidiu Miculescu. | SUSROMANIA

Multumesc!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s