Directorul economic Puscas Constantin a primit, de azi, „ACCES” direct la ANI

A fost depusa la ANI, sesizarea SUS -Radio Romania cu nr. 93/25.11.2013, pe care o aveti mai jos:

„Către

 

Agenția Națională de Integritate

Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15,

cod poştal: 010661, sector 1

Subscrisa, SINDICATUL UNIT AL SALARIAŢILOR – RADIO ROMÂNIA (SUS–Radio România) persoană juridică cu personalitate legal dobândită conform sentinţei civile nr. 167/02.09.1993, pronunţată în dosarul nr. 160/PJ/1993 al Judecatoriei sectorului 1, cu modificările survenite prin sentinţa civilă nr. 10554/05.06.2012, pronunţată în dosarul nr. 22499/299/2012, cu sediul în Bucureşti, Str. G-ral Berthelot nr. 60-64, camera 805, sector 1, CUI 11844234, cu sediul ales provizoriu pentru comunicarea răspunsului dumneavoastră în Bucureşti, strada Aleea Barajul Bistriţei nr. 16, bloc Y4, etaj. 5, ap. 28, sector 3, prin reprezentant legal, preşedinte Adrian Valentin Moise,

Cu observarea art. 99, art. 72 alin.1, art. 84 din Legea 161/2003, art. 1 și art. 8 din Legea 176 din 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice,

Vă  sesizăm prin prezenta, pentru a face cercetări potrivit competenței dvs, cu ceea ce considerăm a fi  o posibila situație de incompatibilitate în care s-a aflat, în anul 2012, domnul PUSCAS Constantin (actual director economic al Societatii Romane de Radiodifuziune), in calitatea acestuia de „membru al Comitetului Director al SRR”.

Starea de fapt

In luna ianuarie 2012, domnul Puscas Constantin detinea trei functii, dupa cum urmeaza:

  • functia de membru al Comitetului Director al Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR), o functie care, potrivit art. 99 alin. 1 din Legea 161/2003, face parte din categoria „functiilor de demnitate publica şi funcţiilor publice de autoritate din cadrul autorităţilor şi instituţiilor aflate exclusiv sub control parlamentar”,
  • o functie de  director economic al SRR, in baza unui contract de munca pe perioada nedeterminata,
  • o a doua functie de angajat al SRR, respectiv functia de „COORDONATOR MONITORIZARE TEHNICO-FINANCIARA”, în cadrul echipei de implementare a proiectului derulat cu fonduri europene ”ACCES-Formarea profesională continuă, calificare/recalificare – Garanția succesului pe piața muncii pentru angajați”, cu nr. de identificare POSDRU/62/2.3./S/31209, in baza unui contract de munca pe perioada determinata.

Dobandirea functiei de „COORDONATOR MONITORIZARE TEHNICO-FINANCIARA”, o probam cu ordinul SRR nr. 441 din 16.01.2012 si contractul de munca incheiat intre SRR si respectivul, sub nr. 441/16.01.2012 (ambele atasate).

In drept. Cu privire la incompatibilitatea in care s-a aflat dl Puscas Constantin, in anul 2012, din perspectiva Legii 161/2003

Din punctul nostru de vedere, starea dlui PUSCAS Constatin, de a ocupa concomitent, in anul 2012, o funcție de membru în Comitetul Director al SRR, functia de director economic al SRR, și o functie de „COORDONATOR MONITORIZARE TEHNICO-FINANCIARA”, se prezinta ca o stare de incompatibilitate, fiind încalcate prevederile art. 84 alin 1 lit.c) si ale art. 84 alin. 4 din Legea 161/2003.

În lumina art. 84 alin 1 lit.c) si alin. 4 din Legea 161/2003, dl Puscas Constantin, ocupand functia de membru al Comitetului Director al SRR (asimilata, prin efectul art. 99 lit. k) și m) din Legea 161/2003, din perspectiva incompatibilitatilor, cu funcțiile de ministru/ membru al Guvernului si de ”secretar de stat”, nu putea îndeplini:

  • functie de „director” la o institutie publica ( interdictie prevazuta de art. 84 alin.1 lit.c);
  • nici o altă funcție, cu exceptia funcţiilor sau activităţilor ”în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.” (interdictie prevazuta de art.84 alin.4)

Precizari importante:

In SRR, prin efectul legii speciale nr. 41/1994, doar:

  • Presedintele Consiliului de Administratie este compatibil sa ocupe concomitent, atat functia de „Director General” al SRR cat si cea de „membru in Comitetul Director” (art.18 alin 3 si art.31);
  • angajatii SRR care, detinand functii de executie, au fost alesi in Consiliul de Administratie al SRR, pot exercita concomitent cele doua functii (Art. 23. – (1) Membrii consiliului de administraţie, care au calitatea de salariaţi ai Societăţii Române de Radiodifuziune sau, după caz, ai Societăţii Române de Televiziune, îşi păstrează toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate, mai puţin dreptul de a deţine în acelaşi timp şi funcţii de conducere în societatea respectivă.)

Privind insa situatia dlui PUSCAS C-tin, nu exista text, in legea 41/1994, care sa poate fi interpretat in sensul in care, legiuitorul, ar fi permis ca , un membru CD al SRR, sa detina si functie de „angajat” al societatii.

Intre functia de „membru al comitetului director al SRR” si cea de „director economic” al SRR, nu exista confuziune, acestea fiind, fara dubiu, doua functii distincte. Detinerea uneia nu atrage automat si detinerea celeilalte. In concluzie, o investigatie corecta a sesizarii noastre, trebuie sa porneasca de la premisa ca intre functia de „membru CD al SRR” si functia de „director economic” al SRR, nu exista confuziune, ambele fiind supuse unor regimuri juridice diferite.

Nu in ultimul rand, este foarte important sa subliniem ca, din punctul nostru de vedere, starea de incompatibilitate, reclamata prin prezenta, a fost declansata esential, de detinerea, de catre dl Puscas C-tin, a functiei de „membru in Comitetul Director”, concomitent cu celelalte functii.

Daca, ipotetic, dl Puscas nu ar fi ocupat si functia de „membru in Comitetul Director”, ci doar celelalte doua functii, de director economic al SRR, respectiv de coordonator in echipa de implementare a proiectului ACCES, din punctul nostru de vedere, nu ar fi existat o stare de incompatibilitate.

Față de cele de mai sus, vă rugăm să actionați potrivit competenței dvs.

Atasam la prezenta si paginile 1, 2, 3 si 24, 25, 26 din Sinteza Raportului de audit al Curtii de Conturi din 2005, in care Curtea de Conturi concluzioneaza ca SRR este institutie publica.

Cu deosebita consideratie,

Adrian Valentin Moise

Președinte

Sindicatul Unit al Salariaților – Radio România”

Multumesc!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s