1 Aprilie: ziua pacalelilor?

1. Stejarel Nicolae Olaru membru al Consiliului de Administratie al SRR si secretar de stat la Departamentul Romanilor de Pretutindeni din cadrul Ministerul Afacerilor Externe si-a depus demisia din Consiliul de Administratie al SRR.
Sursa: Ovidiu Miculescu in sedinta Consiliului de Administratie al SRR din 31.03.2014

2. „Comunicat – incompatibilitate și fals în declarații – PINTILIE MARIA

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul PINTILIE MARIA, membru al Comitetului Director al Societății Române de Radiodifuziune, întrucât, începând cu data de 01 martie 2012, exercită, simultan cu funcția de membru al comitetului director, și funcția de administrator al S.C. INCON EXPERT S.R.L.

Conform art. 99, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003, „Persoanelor care exercită următoarele demnităţi publice şi funcţii publice de autoritate din cadrul autorităţilor şi instituţiilor aflate exclusiv sub control parlamentar: […] membrii […]  comitetelor directoare ale Societății Române de de Radiodifuziune, li se aplică […] regimul incompatibilităților prevăzut […] pentru miniștri și, respectiv, secretari de stat […]”.

Astfel, PINTILIE MARIA nu a respectat dispozițiile art. 84, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu […] funcţia de […] administrator […] la societăţile comerciale […]”, dispozițiile art. 99, alin. (4) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Persoanele care ocupă demnităţile publice şi funcţiile publice de autoritate din cadrul autorităţilor şi instituţiilor prevăzute la alin. (1), dacă se află într-un caz de incompatibilitate, vor informa, în termen de 15 zile, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor şi, respectiv, Senatului”, precum și dispozițiile art. 99, alin. (5) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „În termen de 60 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin.(4), persoanele care exercită demnităţile publice şi funcţiile publice prevăzute la alin. (1) vor opta între aceste funcţii şi cele care sunt incompatibile cu acestea, demisionând din funcţia care a generat cazul de incompatibilitate”.

De asemenea, PINTILIE MARIA nu a respectat nici dispozițiile art. 7, lit. i) din contractul civil încheiat de persoana evaluată în calitate de prestator de activități aferente calității de membru al comitetului director, cu Societatea Română de Radiodifuziune, în calitate de beneficiar, potrivit cărora „Prestatorul se obligă […] să notifice comitetul director în legătură cu intervenirea unei eventuale situații privind incompatibilitatea, de natura celor prevăzute la art. 10 din Regulament, precum și în alte acte normative incidente”, precum și dispozițiile art. 10, alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului Director al Societății Române de Radiodifuziune, potrivit cărora „Membrii Comitetului Director al Societății Române de Radiodifuziune nu pot face parte din consiliul de administrație al unei societăți comerciale sau participa la societăți comerciale […]”.

Întrucât persoana evaluată nu a menționat deținerea funcției de administrator, în declarațiile de interese depuse în calitate de membru al Comitetului Director al Societății Române de Radiodifuziune, au rezultat indicii privind săvârșirea de către acesta a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută și pedepsită de art. 326 din Codul Penal al României, conform căruia „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute la art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Agenția Națională de Integritate a dispus sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, București, în vederea efectuării de cercetări cu privire la posibila săvârșire a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută și pedepsită de art. 326 din Codul Penal al României.

PINTILIE MARIA deține, începând cu data de 12 ianuarie 1996, calitatea de asociat unic și funcția de administrator al S.C. INCON EXPERT S.R.L., iar, începând cu data de 01 martie 2012, deține și funcția de membru al Comitetului Director al Societății Române de Radiodifuziune (pe o perioadă terminată de 24 luni).

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. PINTILIE MARIA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 1 aprilie 2014

3. Comunicat – incompatibilitate – NICOLAU VALENTIN

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul NICOLAU VALENTIN, fost membru în Consiliul de Administrație al Societății Române de Televiziune.

NICOLAU VALENTIN s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 26 iunie 2012 – 12 decembrie 2013, întrucât, simultan cu funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.R.T., a deținut și funcțiile de administrator și director în cadrul S.C. NEMIRA PUBLISHING HOUSE S.R.L.

Conform art. 99, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003, „Persoanelor care exercită următoarele demnităţi publice şi funcţii publice de autoritate din cadrul autorităţilor şi instituţiilor aflate exclusiv sub control parlamentar: […] membrii consiliilor de administraţie […] ale […] Societății Române de Televiziune […], li se aplică dispoziţiile art. 72 și regimul incompatibilităților prevăzut […] pentru miniștri și, respectiv, secretari de stat […]”.

Astfel, NICOLAU VALENTIN nu a respectat dispozițiile art. 84, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu […] funcţia de […] director, administrator […] la societăţile comerciale […]”.

NICOLAU VALENTIN deține în cadrul S.C. NEMIRA PUBLISHING HOUSE S.R.L. funcția de administrator (începând cu data de 21 iulie 2011) și funcția de director (începând cu data de 09 iunie 2011).

În perioada 26 iunie 2012 – 12 decembrie 2013, NICOLAU VALENTIN a deținut și funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Române de Televiziune.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. NICOLAU VALENTIN a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 1 aprilie 2014

4. Comunicat – incompatibilitate – NICOLESCU LIVIU

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul NICOLESCU LIVIU, membru al Comitetului Director al Societății Române de Televiziune și coordonator cu atribuții de director al Direcției Studiouri Centrale în cadrul Societății Române de Televiziune, ca urmare a deținerii simultane de funcții.

NICOLESCU LIVIU se află în stare de incompatibilitate, întrucât, începând cu data de 01 februarie 2013, exercită, simultan, funcția de membru al Comitetului Director al Societății Române de Televiziune și funcția de Director general în cadrul Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică.

Conform art. 99, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003 „Persoanelor care exercită următoarele demnităţi publice şi funcţii publice de autoritate din cadrul autorităţilor şi instituţiilor aflate exclusiv sub control parlamentar: […] membrii […] comitetelor directoare ale […] Societății Române de Televiziune, li se aplică […] regimul incompatibilităților prevăzut […] pentru miniștri și, respectiv, secretari de stat […]”.

Astfel, NICOLESCU LIVIU nu a respectat dispozițiile art. 84, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu […] funcţia de […] director general […]  la instituţiile publice”, dispozițiile art. 99, alin. (4) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Persoanele care ocupă demnităţile publice şi funcţiile publice de autoritate din cadrul autorităţilor şi instituţiilor prevăzute la alin. (1), dacă se află într-un caz de incompatibilitate, vor informa, în termen de 15 zile, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor şi, respectiv, Senatului”, precum și dispozițiile art. 99, alin. (5) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „În termen de 60 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), persoanele care exercită demnităţile publice şi funcţiile publice prevăzute la alin. (1) vor opta între aceste funcţii şi cele care sunt incompatibile cu acestea, demisionând din funcţia care a generat cazul de incompatibilitate”.

NICOLESCU LIVIU deține, începând cu data de 01 februarie 2013, funcția de membru al Comitetului Director al Societății Române de Televiziune și funcția de coordonator cu atribuții de director al Direcției Studiouri Centrale în cadrul Societății Române de Televiziune. Începând cu data de 10 august 2012, deține funcția de Director general al Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (din exercitarea acestei funcții, în perioada 10 august – 31 decembrie 2012, a realizat venituri nete în sumă totală de 13.364 Lei, iar, în anul 2013, a realizat venituri nete în sumă totală de 36.312 Lei).

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. NICOLESCU LIVIU a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.”

Sursa: site AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Un gând despre “1 Aprilie: ziua pacalelilor?

  1. Sa le fie rusine!
    Asteptam si alte rezultate ale activitatii ANI.
    Va multumim, dle Moise, pentru toata activitatea Dvs. prin care ne ajutati sa cunoastem ADEVARUL si sa ne eliberam/curatam de aceste infectii umane.

    Apreciază

Multumesc!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s