Reactie imediata si categorica: FIJ cere repunerea în drepturi a salariaţilor din Radioul Public! / Rights of Staff at Romanian Radio Broadcaster Must be Reinstated!

FIJ cere repunerea în drepturi a salariaţilor din Radioul Public!/ Rights of Staff at Romanian Radio Broadcaster Must be Reinstated!
image

Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi Federaţia Europeană a Jurnaliştilor se alătură Federaţiei Române a Jurnaliştilor MediaSind, în demersurile acesteia de apărare a drepturilor personalului care lucrează în Societatea Română de Radiodifuziune şi solicită ca instituţia să fie condusă într-un mod corect şi legal.

Acest apel a fost lansat  după ce Comitetul Director al SRR a aprobat, marţi, 3 iunie, o rezoluţie prin care se interzice persoanelor din afara instituţiei să candideze pentru cele doua poziţii din cadrul Consiliului de Administraţie al SRR, consiliu care este numit de Parlamentul României.

În luna ianuarie a acestui an, o decizie similară a fost luată de către Comitetul Director din Televiziunea Publică (SRTV).

FIJ si FEJ apelează la conducerea Radioului Public pentru a înlătura imediat această decizie,  ce are ca efect imediat   creşterea controlul politic asupra radioului şi, în acelaşi timp, subminarea dreptului democratic  al angajaţilor de a-şi face auzită vocea şi  limitarea controlul public asupra unei pieţe media libere si echilibrate.

image

“Decizia este nu numai o încălcare a principiilor democratice, este şi o acţiune ilegală, care discriminează angajaţii SRR”, a declarat preşedintele FIJ Jim Boumelha. Aceasta va limita controlul public asupra radioului, afectând, în mod direct, credibilitatea acestei instituţii de presă, ca furnizor de ştiri corecte şi echilibrate.

Subliniind ilegalitatea acţiunii, FRJ MediaSind susţine că aceasta încalcă legislaţia cu privire la organizarea şi funcţionarea SRR şi SRTV, care prevede dreptul angajaţilor de a alege doi reprezentanţi în Consiliul de Administraţie, fără nicio restricţie.

Prin introducerea noului regulament, MediaSind afirmă că Administraţia SRR a revizuit legea, o acţiune care poate să fie întrprinsă doar de membrii Guvernului şi ai Parlamentului.

FRJ MediaSind a subliniat, de asemenea, că modificarea regulamentului este de natură discriminatorie, avertizând că Parlamentul poate numi în continuare reprezentanţi în Consiliul de Administraţie, în timp ce reprezentanţii salariaţilor se vor confrunta cu noi restricţii.

“Faptele au demonstrat că reprezentanţii salariaţilor din afara instituţiilor sunt cei care au fost dincolo de interesele politice şi au reuşit să reprezinte cel mai bine angajaţii”, susţine Comitetul Executiv al FRJ MediaSind.”

Ei au garantat, de asemenea, transparenţă, prezentând public  activitatea Consiliului de Administraţie şi semnalând, de fiecare dată, eventuale abuzuri, contravenţii sau nereguli.

FIJ si FEJ oferă sprijinul său deplin FRJ MediaSind, solicitând Administraţiei SRR, modificarea, de urgenţă, a acestei decizii.

FRJ MediaSind a contactat, de asemenea, Comisiile de Cultură, Artă şi Mijloace de Informare în Masă, ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, cerându-le acestora să ia măsurile necesare pentru a restabili legalitatea la Radioul Public şi pentru sancţionarea celor responsabili de această acţiune ruşinoasă.

Vezi aici comunicatul de presă de pe site-ul oficial al FIJ.

Rights of Staff at Romanian Radio Broadcaster Must be Reinstated

The International Federation of Journalists (IFJ) and the European Federation of Journalists (EFJ) have joined their Romanian affiliate, the Romanian Federation of MediaSind Journalists (RFJ MediaSind), to demand that the rights of staff working at the country’s public radio broadcaster are respected and the institution is run in a fair and legal manner. 

The call follows reports that the Board of Directors of the Romanian Radio Broadcasting Corporation (SRR), on Tuesday, June 3, approved a resolution banning candidates from outside the institution from running for the two positions of employees’ representatives on SRR’s Administration Council. The Council is appointed by the Romanian Parliament.

In January this year a similar decision was taken by the Board at Romania’s public TV broadcaster, SRTV.

The IFJ and EFJ have called on the RSS Board to overturn the decision with immediate effect, stating that the move will increase political control over the station, while undermining the democratic rights of employees to have their voice heard and limiting public control over a free and balanced media outlet.    

“The decision is not only a violation of democratic principles, it is an illegal action that discriminates against SRR employees,” said IFJ President Jim Boumelha. “It will limit public control over radio and directly affect the credibility of this press institution as a provider of balanced and open news.”  

RFJ MediaSind says that it violates the country’s law on the organisation and functioning of SRR and SRTV which stipulates the right of the employees to elect two representatives to the Administration Council without any restriction.

By introducing the new regulation, RFJ MediaSind says the Board has revised the law, an action only members of parliament and government are authorised to undertake.

And RFJ MediaSind has also emphasised the regulation’s discriminatory nature, advising that Parliament can still appoint its members to the Administration Council, while employees’ representatives will face the new restrictions.”

“Facts have shown that the employees’ representatives from outside the institutions are those who were beyond the political interests and managed to better represent the employees,” the Executive Committee of RFJ MediaSind has stated. “They also guaranteed transparency, publicly presenting the activity of the Administration Council and signaling possible abuses, including any misdemeanours or illegalities.”

The IFJ and EFJ have offered their full support to FRJ MediaSind and staff at SRR and demanded that the station’s Board of Directors urgently amend their decision.

RFJ MediaSind have also contacted Romania’s Commissions of Culture Art and Mass Information Means of the Senate and the Chamber of Deputies, asking them to take the necessary measures to reinstate legality at the station and take appropriate measures against those responsible for the decision.

For more information, please contact IFJ on +32 2 235 22 17

The IFJ represents more than 600 000 journalists in 134 countries

Un gând despre “Reactie imediata si categorica: FIJ cere repunerea în drepturi a salariaţilor din Radioul Public! / Rights of Staff at Romanian Radio Broadcaster Must be Reinstated!

  1. Pingback: Quod erat demonstrandum: Alegeri ilegale la Radio România – un grav atentat la democrație! (varianta pe larg) | SUSROMANIA

Multumesc!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s