De citit pentru weekend: Regulamente de închis gura

Regulamente de închis gura

de Brindusa Armanca

„SRR şi TVR au obsesia confidențialității, totul e secret, mai ceva decât la SRI sau SIE, iar formulările sunt vagi și ambigue, astfel încât interdicțiile să se poată acomoda cu orice situație.

Nu e deloc liniște în jurul mediilor publice ro­mânești. TVR se confruntă cu o situație eco­nomică dezastruoasă, fără șanse de ieșire, având o putere politică abuzivă și un ma­na­gement neperformant dea­su­pra ei. Radioul public stă în pumnul unui președinte po­li­tic, incompatibil, care ține mai tot personalul atârnat de firul nesigur al interimatului. Ambele instituții, adânc in­toxicate de politizare și opor­tunism, au parte de cel puțin 15 ani de consilii de ad­mi­nis­trație nepricepute, dar ni­cio­dată trase la răspundere. La SRR au căzut pe rând vreo cinci membri ai celui mai nou Con­siliu de Administrație, sub iataganul inco­m­patibilităților scoase la iveală de ANI, așa în­cât partidele vor trebui să scoată din pălărie alți clienți politici. Cu sindicatele situațiunea es­te, de data aceasta, albastră. În Te­le­vi­ziu­nea Română tradiția a fost ca sindicatele și conducerea să fie mână în mână, că liderii sindicali sunt și ei oameni, au copii de crescut și rate la bancă. S-a stricat frăția cu SPUS-TV în mandatul lui Săftoiu, s-a mai născut încă un sindicat în afara celui reprezentativ, iar inimiciția cu conducerea actuală s-a per­pe­tuat. La SRR, Sindicatul Unit al Salariaţilor-Ra­dio România, raliat cu MediaSind, a înaintat mai multe acțiuni în instanță dezvăluind abu­zuri ale PDG, incluzând in­com­patibilitatea. Consecința? Li­derul de sindicat a fost con­cediat, iar PDG-ul a primit un al doilea mandat, prin vo­tu­rile generoase ale parla­men­tarilor majorității. Între timp, alte și alte sindicate, tot mai galbene, mai albe, s-au în­fiin­țat. Deci, nu e deloc liniște în jurul mediilor publice.

Ce așteaptă, în definitiv, puterea politică de la instituțiile media publice, atunci când refuză să le elibereze de servitute? Vrea propagandă ieftină în alegeri, imagine bună pentru lideri, avantaje pentru clientelă etc. În rest vrea… li­niște. Pe Săftoiu l-a demis nu incompetența, de care a dat dovadă din plin, ci scandalul. Ce să facă șefii SRR și SRTV ca să se asigure că agitații din interior nu vor ciripi despre abu­zuri, cheltuieli nesăbuite, călătorii exotice ale șefilor, stipendii grase și locuri călduțe pentru pile, pe bani publici? Răspunsul este: regu­la­mente. Pe lângă legea specială, Legea 41/1994 de Organizare și Funcționare a SRR și SRTV, s-au născocit în 20 de ani câteva zeci de re­gulamente care, citite cu atenție, țintesc mai puțin buna rânduială (să nu se invoce aici com­parația cu BBC, că nu ține), cât mai ales descurajarea angajaților, a jurnaliștilor de a critica instituțiile. De exemplu, TVR are ur­mă­toarele reglemente, pe lângă Legea 41/1994 și Contractul Colectiv de Muncă: Statutul zia­ristului din SRTV, Regulament de organizare și funcționare, Regulament intern, Cod de con­duită, Regulament de participare a sala­riaților la cursuri, seminarii etc., Regulament web, Regulament pentru blog și Internet, Re­gulament de comunicare, Regulament de eva­luare, Regulament de producție, Regu­lamen­tul arhivei și câte altele. O parte sunt ne­cesare pentru organizarea instituțională. Cele referitoare la comunicare însă conțin pre­ve­deri redundante care încalcă garanțiile li­ber­tății de exprimare din legea proprie și Legea avertizorului public. Zilele trecute conducerea SRTV amintea angajaților că „personalul an­ga­jat este obligat să păstreze caracterul con­fi­denţial şi să nu dezvăluie, indiferent de formă sau motivaţie, informaţii referitoare la: ac­ti­vi­tatea confidenţială a unităţii; relaţiile con­trac­tuale sau de afaceri ale Societăţii cu terţii; ori­ce informaţii, tranzacţii, documente etc. cu ca­racter confidenţial“, să nu participe la con­ferințe, seminarii publice sau să se exprime pe blog, Facebook etc. fără acordul scris al șe­filor, sub sancțiunea unei abateri grave, care poate duce la desfacerea contractului de mun­că. Nu e de mirare că, mai deunăzi, la un se­mi­nar pe teme de media organizat de Am­ba­sada Germaniei la București, o reprezentantă a TVR a încercat să pună situația din TVR, de­loc roz, într-o lumină optimistă, ceea ce nu-i va spori credibilitatea.

Ambele instituții au ob­sesia confidențialității, totul e secret, mai ceva decât la SRI sau SIE, iar formulările sunt vagi și ambigue, astfel încât interdicțiile să se poată acomoda cu ori­ce situație. La Radioul public, reglementărilor abundente li s-a adău­gat anul trecut Re­gu­la­mentul de prezenţă şi comunicare în mediul online, care stipulează că personalului SRR, „indiferent de natura juridică a relației“ cu ins­tituția, i se interzice, sub amenințarea pier­derii jobului, să facă declarații și comentarii „care ar putea să aducă prejudicii de imagine instituţiei“ și, mai mult, „care ar putea să aducă prejudicii imaginii persoanelor din cadrul SRR. Dacă ne plătiți bine, vă spunem și cine e persoana.

Multumesc!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s