Curtea de Apel Bucuresti a raspuns la solicitarea SUS-Radio Romania privindu-l pe Dobritoiu Radu Costin – membru in Comitetul Director al Radioului Public

palatul-de-justitieLa solicitarea SUS-Radio Romania privind comunicarea unor informații de interes public (Legea 544/2001 privind accesul la informații de interes public), Curtea de Apel ne-a pus la dispoziție SENTINŢA CIVILĂ NR. 172 pronunțată în ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 27.01.2015 în Dosar nr. 4546/2/2014, privindu-l pe „profesionistul” in „consultanta IT”, domnul DOBRITOIU RADU COSTIN (DRC) in legatura cu starea de incompatibilitate in care s-a aflat si se afla, de membru in Comitetul Director al SRR si de persoana fizica autorizata DOBRITOIU N. RADU COSTIN (PFA DOBRITOIU N. RADU COSTIN) (vezi aici).

Sa nu uitam ca la sesizarea sindicatului SUS-Radio Romania (vezi aici) catre Agentia Nationala de Integritate (ANI), aceasta la declarat in stare de incompatibilitate (vezi aici) iar Curtea de Apel Bucuresti i-a respins contestatia distinsului nostru „prieten”, Dobritoiu Radu Costin (vezi aici).

Sa nu uitam si de ultima „inaltare in grad” de membru in Marele Consiliu de Onoare al SRR, pe cel „mai cinstit dintre toti heruvimii şi mai slăvit fără de asemănare decât serafimii„, din toata gasca!

Va lasam, in continuare, sa savurati aceasta informatie de interes public dar sa si numarati cate persoane din conducerea Radioului Public sunt in stare de incompatibilitate, conflict de interese, inculpati si chiar condamnati.

Daca vi se pare ok, atunci insemna ca va convine.

Daca nu sunteti de acord, atunci va astept alaturi de mine sa incepem curatenia de toamna, care bate la usa!

Intrati pe blog, apasati pe butonul UTILE si completati cererea de intrare in sindicat si mandatul pentru recuperarea drepturilor neacordate de conducerea SRR.

Prelungim termenul de depunere a urmatoarei actiuni in instanta pentru data de 11 septembrie 2015.

Va asteptam si cu mesaje pe blog!

 „Dosar nr. 4546/2/2014

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ NR. 172

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 27.01.2015

COMPLETUL CONSTITUIT DIN:

​ PREŞEDINTE: …………………….

​ GREFIER: …………………………..

Pe rol se află pronunţarea cererii în contencios administrativ şi fiscal formulată de reclamantul D.R.C. în contradictoriu cu pârâta A.N.I., având ca obiect „anulare act administrativ”.

​Dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc la termenul de judecată din data de 13.01.2015, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la datele de 20.01.2015 şi 27.01.2015, când a hotărât următoarele:

CONSIDERENTE,

Asupra cauzei civile de față, constată că prin cererea înregistrată la această instanță cu nr. 4546/2/2014 reclamantul D.R.C. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta A.N.I. anularea raportului de evaluare nr .. intocmit de autoritatea parata pentru motive de nelegalitate si netemeinicie, solicitandu-va ca in baza argumentelor de fapt, a temeiurilor juridice invocate precum si vazand probatoriul administrat, sa dispuneţi admiterea acestei contestaţii, anularea intregului raport de evaluare sub toate aspectele, cu consecinţa anularii tuturor masurilor dispuse, pentru considerentele care succed.

​În motivarea în fapt a cererii reclamantul arată în esență că, înca din anul 2009, fiind vorba de activităţi de consultanta in tehnologia informaţiei, iar calitatea de … al SRR reclamantul a dobandit-o in .., in acelaşi timp, la depunerea dosarului de concurs pentru ocuparea acestui post, a fost înştiinţat in scris de către Societatea Romana de Radiodifuziune, in sensul ca singurele interdicţii in ocuparea unui astfel de post vizau activităţi prevăzute in Legea 41/1994, iar consultanta IT nu se afla cu siguranţa printre acestea.

​În aceeaşi ordine de idei, textul de lege indicat anterior se regăseşte in art. 23 din Legea 41/1994 actualizata.

​Faptele indicate de către ANI in raportul de evaluare criticat, sunt reglementate diferit extrem de discutabil in chiar cuprinsul aceluiaşi act normativ, si sunt rezultatul unor interpretări neconforme a textelor de lege care reglementează materia, interpretare efectuata cu scopul sancţionării mele abuzive in cazul in care s-ar constata ca desfăşor activităţi comerciale, ceea ce nu este real, desi de facto, reclamantul lucreaza in domeniul IT, media – radio si televiziune, de peste 24 de ani de zile, iar participarea mea la acel concurs de ocupare a unui post in Comitetul Director al SRR, si ulterior acceptarea lui in acea echipa, a avut la baza criterii mult mai severe de selecţie, inclusiv doua etape de concurs.

​De reţinut este si faptul ca atunci cand a văzut anunţul publicat pe internet de​ S.R.R. (http://srr.ro/anunt_selectie_comitet_director-12630), a constatat ca indeplineste in integralitatea lor aceste condiţii, sens in care si-a depus candidatura si CV-ul aferent activităţii precedente, cunoscând faptul ca singurele incompatibilităţi prevăzute de legile speciale pentru ocuparea unui astfel de post sunt cele din Legea 41/1994, in speţa art. 23 alin 4.

​De moment ce niciodată nu a făcut altceva decât mass-media si IT, nu a realizat faptul ca activitatea sa de consultanta IT si calitatea de…al SRR sunt in contradicţie, aspect chiar aberant in ansamblul sau, poziţia in CD al SRR fiind delimitată clar prin natura funcţiei la domeniul „Editorial”, fara a avea legătura cu activităţi de consultanta in tehnologia informaţiei.

​De fapt, analizând temeinic din punct de vedere strict al textului de lege, nici nu este o incompatibilitate, de moment ce art. 99 din Legea 161/2003 se refera la „persoane care exercita demnităţi publice si funcţii publice de autoritate din cadrul autorităţilor si instituţiilor aflate exclusiv sub control parlamentar”, in vreme ce art. 84 din aceeaşi lege (sancţionator) stipulează condiţiile de incompatibilitate pentru „membrii guvernului”, categorie in care reclamantul nu se incadreaza. Prin urmare, potrivit principiului de drept consacrat „unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie sa o facem”.

​Mai mult textul art. 84 din Legea nr. 161/2003 vorbeşte despre „calitatea de comerciant persoană fizica” astfel încât o posibilă stare de incompatibilitate se poate raporta la încălcarea art. 1, 3-5, 8,11 şi 12 din Legea nr. 300/2004, art. 20 din OUG 44/2008, disp. cap.III, secţ. 2 şi 3 din OUG 44/2008 şi Legea 31/1990.

​În acelaşi timp, art. 3 din noul Cod civil (in vigoare la data cand a susţinut concursul pentru CD al SRR) se referă la aplicarea generală a noului Cod civil, în sensul că el se aplică si raporturilor dintre profesionişti, precum şi raporturilor dintre aceştia şi orice alte subiecte de drept civil. Totodată art. 3 prin alin. (2) noul C. civ. introduce termenul nou de „profesionist”.

​Termenul comerciant nu este automat înlocuit prin cel de profesionist, acestuia fiindu-i necesare condiţii suplimentare pentru a fi echivalentul comerciantului, care nu este nicăieri expres abrogat ca noţiune.

​Aceste cerinţe, valabile şi pentru ca o persoană să devină comerciant, ar fi:

​(i) ​exercitarea de activităţi de producţie, comerţ sau prestări servicii cu scop lucrativ în mod sistematic, efectiv, continuu şi regulat, cu titlul de profesiune; (art. 10 noul Cod civil care se referă la modificarea Legii nr. 31/1990, iar expresia „acte de comerţ” din Legea nr. 31/1990 este înlocuită cu „activităţi cu scop lucrativ”, deoarece societatea comercială este un profesionist care desfăşoară astfel de acte, cu scop lucrativ);

​(ii)​ supunerea la înregistrarea în Registrul comerţului – deci nu supunerea la înregistrări, înscrieri sau autorizări în alte registre publice valabile pentru ceilalţi profesionişti sau liber-profesionişti, [art. 6 alin. (1) noul Cod civil, potrivit căruia referirile la comercianţi se consideră a fi făcute la persoanele fizice sau, după caz, la persoanele juridice supuse înregistrării în registrul comerţului, potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 26/1990];

​(iii) deţinerea unui patrimoniu de afectaţiune, astfel cum el este definit deja în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cât şi în cuprinsul noului Cod civil.

​Profesioniştii sunt o „categorie” mai largă, care cuprinde si comerciantul, deoarece profesioniştii sunt:

​(i)​ cei care exercită activităţi economice în mod independent (cei supuşi reglementărilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, liber-profesioniştii care exercită profesii reglementate sau liberale, precum si cei care exercită orice altă activitate profesională sau de consultanţă);

​(ii) ​persoane juridice de drept privat (unde sunt incluse societăţile comerciale, companiile naţionale şi societăţile naţionale, regiile autonome, grupurile de interes economic, societăţile cooperative, organizaţiile cooperatiste, societăţile europene, societăţile cooperative europene şi grupurile europene de interes economic cu sediul principal în România, alte societăţi cu personalitate juridică);

​(iii) ​instituţiile publice, precum şi

​(iv) ​organizaţii non-guvernamentale şi alte entităţi fără personalitate juridică.

​Astfel, profesionistul, în lumina noului Cod civil, nu poate înlocui complet comerciantul, deoarece acesta rămâne o categorie aparte.

​Fată de cele expuse, în lumina noilor reglementări reclamantul apreciaza greşită interpretarea conform căreia o persoană care exercită activităţi de consultantă în domeniul IT să fie considerată că deţine calitatea de comerciant. Pe de alta parte, codul CAEN pentru care a primit autorizarea de funcţionare nu face vreo trimitere la vreo activitate comerciala, ci specifica foarte clar si strict domeniul de activitate: „activităţi de consultanta in tehnologia informaţiei”.

​În analiza textelor de legea aplicabile cauzei de incompatibilitate sancţionată de ANI, la momentul apariţiei Legii nr. 161/2003 in care exista art. 99 sancţionator care face vorbire de comercianţi, nu existau distincţiile de nuanţa in privinţa denumirilor tuturor activităţilor, distincţii ce au apărut prin apariţia OUG 44/2008 ce reglementează activitatea PFA si apoi prin apariţia Noului Cod Civil in 2011 care introduce noţiunea de „profesionişti” in nomenclatura ocupaţiilor din România. Din aceste considerente, interpretarea textului art. 99 din legea nr. 161/2003 învechita, trebuie coroborata cu prevederile OUG 44/2008 si a Nolui Cod Civil, in condiţiile care se emite un act sancţionator in anul 2014. Este evident ca in lumina acestor legi noi, PFA cu cod CAEN 6202 nu poate fi considerat a fi comerciant in virtutea acestor legi.

​În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozitiile Legii 554/2004 și Legii 41/1994, iar în susținerea acesteia reclamantul a depus inscrisuri.

​Prin întampinare, parata a solicitat respingerea acțiunii ca nefondată și mentinerea ca temeinic si legal a Raportului de evaluare .. intocmit de I.N. din cadrul A.N.I.

​Din analiza documentelor primite, au rezultat următoarele:

-​ D.R.C. deţine calitatea de .. (SRR) în perioada .. – prezent;

-​ D.R.C. deţine calitatea de P.F.A. în cadrul DRC P.F.A…. în perioada .. – prezent, care are ca obiect principal de activitate de consultanţă în tehnologia informaţiei.

​În urma activităţii de evaluare desfăşurate s-a constatat că persoana evaluată se află în stare de incompatibilitate întrucât deţine simultan calitatea de .. (SRR), şi calitatea de P.F.A.în cadrul DRC- P.F.A… în perioada .. – prezent.

​În conformitate cu prevederile art. 99 alin. 1 lit. k din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei – Secţiunea a 5-a „Alte conflicte de interese şi incompatibilităţi”, „persoanelor care exercită următoarele demnităţi publice şi funcţii publice de autoritate din cadrul autorităţilor şi instituţiilor aflate exclusiv sub control parlamentar: (…) k) membrii consiliilor de administraţie şi ai comitetelor directoare ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune; (…) li se aplică (…) regimul incompatibilităţilor prevăzut în prezentul titlu pentru miniştri şi, respectiv, secretari de stat, precum şi incompatibilităţile prevăzute în legi speciale”, iar incompatibilităţile ce privesc exercitarea demnităţilor publice de membru al Guvernului sunt cuprinse în art. 84 alin. 1 lit. q din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei – Secţiunea a 3-a „Incompatibilităţi privind funcţia de membru al Guvernului şi alte funcţii publice de autoritate din administraţia publică centrală şi locală”, în conformitate cu care „funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu: (…) g) calitatea de comerciant persoană fizică.”

​Prin urmare, în mod corect s-a constatat că DRC se află în stare de incompatibilitate în timpul exercitării calităţii de membru al Comitetului Director al Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR), în perioada 03.07.2012 – prezent, deoarece a deţinut şi deţine concomitent şi calitatea de P.F.A.în cadrul D.R.C. P.F.A.-.., prin nerespectarea prevederilor art. 84 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 – Secţiunea a 3-a «Incompatibilităţi privind funcţia de membru al Guvernului şi alte funcţii publice de autoritate din administraţia publică centrală şi locală», „funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu: (…) g) calitatea de comerciant persoană fizică.”

​Prin acţiunea sa, reclamantul susţine că starea de incompatibilitate ar fi fost determinată de împrejurarea că, la dobândirea calităţii de …în Comitetul Director al S.R.R., ar fi fost înştiinţat că singurele interdicţii în ocuparea unui astfel de post vizau activităţi prevăzute de Legea nr. 41/1994, „iar consultanţa IT nu se afla cu siguranţă printre acestea”.

​Faţă de aceste susţineri ale reclamantului, arătăm că legiuitorul nu distinge în funcţie de activitatea desfăşurată în calitate de comerciant persoană fizică, în speţă neavând nicio relevanţă obiectul de activitate al persoanei fizice autorizate. Legiuitorul face referire la „calitatea”, iar nu la activitatea desfăşurată în această calitate.

​Or, sub acest aspect, practica amplă şi unitară a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal este în sensul că persoana fizică autorizată are calitatea de comerciant.

​De asemenea, din perspectiva aceleiaşi practici este nerelevant domeniul de activitate al persoanei fizice autorizate.

​În aceste condiţii, apar ca lipsite de relevanţă susţinerile contestatorului referitoare la introducerea noului termen de „profesionist’.

​De asemenea, reclamantul susţine că incompatibilitatea constatată de Raportul de Evaluare s-ar referi doar la membrii Guvernului.

​Faţă de aceasta, arătăm că potrivit art. 99 alin. 1 lit. k din Legea nr. 161/2003, „persoanelor care exercită următoarele demnităţi publice şi funcţii publice de autoritate din cadrul autorităţilor şi instituţiilor aflate exclusiv sub control parlamentar: (…) k) membrii consiliilor de administraţie şi ai comitetelor directoare ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune; (…) li se aplică (…) regimul incompatibilităţilor prevăzut în prezentul titlu pentru miniştri şi, respectiv, secretari de stat, precum şi incompatibilităţile prevăzute în legi speciale” (s.n.).

​Or, incompatibilităţile ce privesc exercitarea demnităţilor publice de membru al Guvernului – la care se face trimitere art. 99 alin. 1 lit. k din Legea nr. 161/2003 (care se referă la membrii consiliilor de administraţie şi ai comitetelor directoare ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune) – sunt cuprinse în art. 84 alin. 1 lit. g din Legea nr. 161/2003, în conformitate cu care „funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu: (…) g) calitatea de comerciant persoană fizică.”

​Atașat întîmpinării, pârâta a depus la dosarul cauzei Raportul de evaluare contestat și actele care au stat la baza emiterii acestuia.

​Analizând actele și lucrările dosarului, Curtea a reținut următoarele:

​Prin Raportul de evaluare nr …. întocmit de inspecţia de integritate din cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, s-a constatat că DRC se află în stare de incompatibilitate în timpul exercitării calităţii de membru al Comitetului Director al Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR), în perioada .. – prezent, deoarece a deţinut şi deţine concomitent şi calitatea de P.F.A. în cadrul DRC P.F.A. -.., prin nerespectarea prevederilor art. 84 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 – Secţiunea a 3-a «Incompatibilităţi privind funcţia de membru al Guvernului şi alte funcţii publice de autoritate din administraţia publică centrală şi locală», „funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu: (…) g) calitatea de comerciant persoană fizică.”

​Reclamantul a susţinut că desfăşoară activitate independentă încă din anul 2009, fiind vorba de activităţi de consultanta in tehnologia informaţiei, iar calitatea de membru in comitetul director al SRR a dobândit-o in .., in acelaşi timp, la depunerea dosarului de concurs pentru ocuparea acestui post, a fost înştiinţat in scris de către Societatea Romana de Radiodifuziune, in sensul ca singurele interdicţii in ocuparea unui astfel de post vizau activităţi prevăzute in Legea 41/1994, iar consultanta IT nu se afla cu siguranţa printre acestea.

​ Faptele indicate de către ANI in raportul de evaluare criticat, sunt reglementate diferit extrem de discutabil in chiar cuprinsul aceluiaşi act normativ, si sunt rezultatul unor interpretări neconforme a textelor de lege care reglementează materia, interpretare efectuata cu scopul sancţionării sale abuzive in cazul in care s-ar constata ca desfăşor activităţi comerciale, ceea ce nu este real, desi de facto, lucrează in domeniul IT, media – radio si televiziune, de peste 24 de ani de zile, iar participarea sa la acel concurs de ocupare a unui post in Comitetul Director al SRR, si ulterior acceptarea lui in acea echipa, a avut la baza criterii mult mai severe de selecţie, inclusiv doua etape de concurs.

​Curtea reţine că potrivit art. 99 alin. 1 lit. k din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei – Secţiunea a 5-a „Alte conflicte de interese şi incompatibilităţi”, „persoanelor care exercită următoarele demnităţi publice şi funcţii publice de autoritate din cadrul autorităţilor şi instituţiilor aflate exclusiv sub control parlamentar: (…) k) membrii consiliilor de administraţie şi ai comitetelor directoare ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune; (…) li se aplică (…) regimul incompatibilităţilor prevăzut în prezentul titlu pentru miniştri şi, respectiv, secretari de stat, precum şi incompatibilităţile prevăzute în legi speciale”, iar incompatibilităţile ce privesc exercitarea demnităţilor publice de membru al Guvernului sunt cuprinse în art. 84 alin. 1 lit. g din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei – Secţiunea a 3-a „Incompatibilităţi privind funcţia de membru al Guvernului şi alte funcţii publice de autoritate din administraţia publică centrală şi locală”, în conformitate cu care „funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu: (…) g) calitatea de comerciant persoană fizică.”

​Reclamantul susţine că nu are calitatea de comerciant ci de profesionist, aşa cum termenul este introdus prin art. 3 alin. 2 din Codul civil, întrucât pentru a fi comerciant trebuie îndeplinite şi alte condiţii suplimentare, or, o persoană care îndeplineşte activităţi de consultanţă în domeniul IT nu poate fi considerat comerciant, faţă de prevederile Legii nr. 31/1990 şi art.1 alin.1 din Legea nr.26/1990.

​Curtea nu poate reţine această susţinere, întrucât este incontestabile şi rezultă din probatoriu că reclamantul este P.F.A.DRC PFA, înregistrată la ONRC prin Rezoluţia nr…, în condiţiile art. 8 şi 9 din OUG nr. 44/2008, în această formă de organizare desfăşurând acte obiective şi subiective de comerţ de consultanţă în domeniul IT, astfel încât funcţia ocupată de reclamant de membru al Comitetului Director la SRR este incompatibilă cu această calitate de comerciant, dobândită anterior.

​Alegaţia reclamantului privind calitatea de profesionist, astfel cu este definită potrivit Codului civil, nu poate fi reţinută, pentru simplul motiv că reclamantul a obţinut calitatea de comerciant P.F.A. în condiţiile art. 8 şi 9 din OUG nr. 44/2008 şi s-a înscris la ONRC potrivit Legii nr.291990, desfăşurând activităţi de consultanţă în domeniul IT, (Cod CAEN ….) în această formă de organizare, nu ca profesionist.

​Reclamantul a mai arătat că, din moment ce niciodată nu a făcut altceva decât mass-media si IT, nu a realizat faptul ca activitatea sa de consultanta IT si calitatea de.. in .. al SRR sunt in contradicţie, aspect chiar aberant in ansamblul sau, poziţia in CD al SRR fiind delimitată clar prin natura funcţiei la domeniul „Editorial”, fara a avea legătura cu activităţi de consultanta in tehnologia informaţiei, însă natura activităţii desfăşurate nu are relevanţă, legea sancţionând starea de incompatibilitate între calitatea de membrii consiliilor de administraţie şi ai comitetelor directoare ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune şi calitatea de comerciant persoană fizică.

​ Faţă de aceste considerente, Curtea urmează să respingă contestaţia ca neîntemeiată.

DISPOZITIV:

​Respinge contestaţia formulată de reclamantul D.R.C., cu domiciliul ales la C.A. A.S.O., în (…), în contradictoriu cu pârâta A.N.I., cu sediul în (…), ca neîntemeiată.

​Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

​Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.01.2015.

Preşedinte, Grefier,”

Nota finala.

Tot astazi a fost inregistrat, la Curtea de Apel Bucuresti, recursul in dosarul nr. 4546/2/2014 (vezi aici) depus de Dobritoiu Radu Costin.

4 gânduri despre “Curtea de Apel Bucuresti a raspuns la solicitarea SUS-Radio Romania privindu-l pe Dobritoiu Radu Costin – membru in Comitetul Director al Radioului Public

  1. Pingback: Dobritoiu Radu declarat definitiv incompatibil de Inalta Curte | SUSROMANIA

  2. Pingback: Miculescu si Dobritoiu sunt astazi vedete | SUSROMANIA

  3. Pingback: Miculescu astazi, Dobritoiu peste 6 zile, Demeter acum 18 luni, la Inalta Curte | SUSROMANIA

  4. Pingback: Radioul Public- clubul incompatibililor | Prietenii TVR

Multumesc!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s