Proiectul de modificare a Legii 41, petiția online și manipularea lui Miculescu

La Radio România, Ovidiu Miculescu a luat foc.

La figurat.

De ce ?

georgicaseverinmijlPentru că Georgică Severin, președintele Comisiei pentru Cultură din Senat, a îndrăznit să propună un proiect de modificare a Legii 41/1994, fără să-l consulte pe marele Shogun.

Mare ghinion!

Vom vedea în continuare.

Am să explicitez, articol cu articol, noul proiect de modificare a Legii 41/1994 pentru a prezenta adevărata față a acestei propuneri depusă spre dezbatere, în regim de urgență, la Camera Deputaților.

1. ART. 18 alin. 3 se abrogă.

Se scoate: ”ART. 18 (3) Presedintele consiliului de administratie este directorul general al societatii.

2. La  ART. 19, dupa  alineatul  (3) se introduce  un  nou alineat, alin.(3 indice 1), cu urmatorul cuprins:

Se adaugă:

,, ART. 19 alin. (3 indice 1):  Toți candidații pentru posturile de membru titular sau de supleant  în consiliul de administrație al SRR și, respectiv, al SRTV, indiferent de cine sunt propuși, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii:

  1. prestigiu  profesional și civic;
  2. experiență profesională, de minimum 5 ani, în unul dintre urmatoarele domenii: mass-media, cultural, economico-financiar sau juridic;
  3. experiență și capacitate decizională;
  4. cunoașterea   legislatiei  privind  organizarea și  funcționarea  SRR și SRTV, precum și din domeniul audiovizualului;
  5. cunoașterea a cel puțin unei limbi străine de circulație  internațională.”

Comentariu: Ceea ce este normal pentru o persoană care va lua decizii strategice în Consiliul de Administrație.

3. La ART. 20, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3 indice 1), cu următorul cuprins:

Se adugă: ,,alin. (2 indice 1) Pe timpul exercitarii mandatului, membrii consiliului de administrație:

a) sunt obligați să renunțe la calitatea de membru de partid, sau, după caz, de membru în structurile de conducere ale organizațiilor sindicale;

b) cu excepția celor doi reprezentanți ai personalului angajat al celor două societăți, nu pot avea calitatea de angajați ai SRR, respectiv ai SRTV, ei sau rudele lor până la gradul al II-lea inclusiv;

c) nu pot face parte din consiliul de administrație al unei societăți comerciale care are activitate în domeniul audiovizualului și nu pot participa la societăți comerciale cu care Societatea Română de Radiodifuziune sau, dupa  caz, Societatea Română de Televiziune întreține relații de afaceri sau are interese contrare;

d) nu pot candida pentru  funcția de director general al SRR, respectiv al SRTV.

Comentariu: la lit. a) se face primul pas spre depolitizarea CA (fără membri de partid în CA), dar a pune pe picior de egalitate membrul de partid cu membrul în conducerea organizațiilor sindicale consider, personal, că este greșit. Sindicatul este asimilat organizațiilor ce fac parte din societatea civilă doar că se raportează la legea specială Legea 62/2011.

3. Alineatul (3) al ART. 21 se abrogă.

(numerotarea greșită, trebuia să fie pct. 4 !!!)

ART. 21

(1) În situația în care procedura de numire a consiliului de administrație nu este definitivată de către Parlament în decursul legislaturii în care a fost declanșata, după constituirea noului Parlament aceasta se va relua.

Se scoate: (3) Când situația prevazuta la alin. (1) intervine intr-un moment in care, din diferite motive, nu exista nici consiliu de administratie, nici presedinte legal numit, Parlamentul, la propunerea comisiilor permanente de specialitate, numeste un director interimar, cu mandat bine definit.

4. Alineatele  (1) și (4) ale ART. 23 se abroga.

Se scot:

(1) Membrii consiliului de administratie, care au calitatea de salariati ai Societatii Romane de Radiodifuziune sau, dupa caz, ai Societatii Romane de Televiziune, isi pastreaza toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta calitate, mai putin dreptul de a detine in acelasi timp si functii de conducere in societatea respectiva.

(4) Membrii consiliului de administratie si membrii comitetului director nu pot face parte din consiliul de administratie al unei societati comerciale care are activitate in domeniul audiovizualului si nu pot participa la societati comerciale cu care Societatea Română de Radiodifuziune sau, dupa caz, Societatea Română de Televiziune intretine relatii de afaceri sau are interese contrare.

5. Alineatele (2) și (3) ale ART. 23 se modifica și va  avea urmatorul cuprins:

Se modifică:

,,(2)  Președintele  consiliului  de  administratie  al  Societății  Române  de Radiodifuziune, respectiv președintele consiliului de administratie al Societății Române de Televiziune sunt remunerați cu o indemnizatie bruta lunara la nivelul funcției de ministru.

(3) Ceilalți membri ai consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune și, respectiv, al Societății Române de Televiziune primesc, lunar, o indemnizație reprezentând 25% din salariul brut lunar al președintelui consiliului de administrație al societății respective. Membrii consiliului de administrație au dreptul la decontarea, în condițiile legii, a cheltuielilor de transport și de cazare, ocazionate de participarea la ședințele consiliului de administrație.

6. Dupa alineatul (2) al ART. 26 se introduce un nou alineat, alin. (2 indice 1), cu urmatorul cuprins:

,,(2 indice 1) Directorul general participă la ședințele consiliului de administrație fără drept de vot.”

Alineatul  (4) al art. 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,(4) În cazul dizolvării consiliului de administrație, conducerea societății în cauza va fi asigurată de directorul general împreună cu comitetul director, până la numirea noului consiliu de administrație.

7. După alin. (4) al ART. 26 se introduc două noi alineate, alin. (5) și (6), cu următorul  cuprins:

(5) Dacă, în situația prevazută la alin. (4) directorul general este interimar, Parlamentul îi va acorda un mandat bine definit pentru conducerea societății.

(6) Hotărârile consiliilor de administrație ale celor două societiăți sunt publice și vor intra sub incidența prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

 

 

Multumesc!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s