3 mai – Ziua mondială a libertăţii de exprimare: Situaţia presei din România s-a deteriorat din cauza intervenţiei politicului !

3 mai – Ziua mondială a libertății de exprimare:

Libertatea presei este stalpul democratiei 3 mai 2016

Situația presei din România s-a deteriorat din cauza intervenției politicului !

 Astăzi, 3 mai 2016, de Ziua Mondială a Presei, Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind constată că situația instituțiilor de media s-a deteriorat, fiind degradată și condiția jurnalistului, iar libertatea de exprimare este în pericol din cauza intervenției politicului în acest domeniu vital pentru democrație.

De asemenea, FAIR–MediaSind semnalează faptul că instituţiile publice de presă rămân excesiv de politizate. Intervenția abuzivă a politicului a adus Televiziunea Română în pragul colapsului, iar  Radioul Public este  confruntat  cu acuzaţii de corupţie  şi cu  decizii arbitrare care limitează dreptul jurnaliștilor la liberă exprimare.

Nu putem să nu observăm insistența cu care Puterea susține la conducerea Radioului Public, în ciuda numeroaselor proteste publice declanşate atât în ţară cât şi în străinătate, un om incompatibil și chiar semnatar al unui angajament cu fosta securitate. Nu putem ignora nici modul în care este cheltuit banul public, de multe ori, în favoarea clientelei politice. Abuzurile împotriva angajaților continuă, iar parlamentarii ignoră orice protest preferând să ascundă sub preş orice sesizare primită din partea societăţii civile.

În acelaşi timp, dialogul social, la toate nivelurile, este compromis de o legislaţie a muncii restrictivă şi abuzivă. Astfel, negocierea Contractului Colectiv de Muncă din sectorul Cultură şi Mass-Media este  blocată. Presa scrisă, dar și cea audio-video și, în special, cea locală, sunt pe cale de dispariţie, întrucât actuala legislație a muncii nu mai oferă o protecție reală angajaților din presă. Societățile private sunt sufocate de o impozitare excesivă și depind, în mare parte, de interesele baronilor locali.

Din aceste motive,  şi în acest an, singura speranţă pentru jurnalistul român rămâne presiunea străzii şi, în special, presiunea instanţelor internaţionale asupra factorilor decizionali autohtoni, care să scoată presa din sfera influiențelor politice, de orice fel.

Având în vedere această situaţie gravă în care se află jurnalismul românesc, la solicitarea FAIR- MediaSind, în urmă cu câteva zile, Adunarea Generală a Federaţiei Europene a Jurnaliştilor a votat o moţiune în regim de urgenţă prin care a hotărât următoarele:

  1. Să sesizeze Președintele României, Prim Ministrul și Parlamentul României în legătură cu modificarea legii difuzorilor publici (TVR și SRR) în sensul garantării independenței acestor instituții și numirii conducătorilor lor pe baza unor criterii profesionale de selecție discutate cu societatea civilă;
  2. Să informeze Confederația Europeană a Sindicatelor (ETUC), Consiliul Europei, Parlamentul European, privind modul în care au fost tratați salariații și liderii de sindicat din Societatea Română de Radiodifuziune;
  3. Să trimită o misiune în România din partea EFJ cu scopul de a observa situaţia din Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune. (vezi aici)

   În numele libertății presei și a sărbătorii de azi, Biroul Executiv Permanent al  Federației Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind cere actualei clase politice să se abțină de la orice formă de imixtiune in activitatea presei românești, să renunțe la controlul politic asupra instituțiilor de media publice și să lase breasla jurnaliștilor să-și îndeplinească cu succes misiunea de bază, aceea de a informa corect publicul.

 Biroul Executiv Permanent FAIR-MediaSind                                             Bucureşti, 3 mai 2016

AGERPRES: FAIR-MediaSind Federation demands politicians to give up political control upon media institutions

The freedom of speech is at risk due to political interventions into the media activity, which led to the degradation of the media institutions and of the journalist condition, according to a release by the Media and Culture Federation FAIR – MediaSind, sent on Tuesday to AGERPRES.

”Today, 3 May 2016, on the very World Press Day, the Media and Culture Federation FAIR — MediaSind finds that the situation of the media institutions has deteriorated, alongside with the condition of the journalist that has been degraded, while the freedom of speech is at risk due to the intervention of the politics in this vital field for democracy. The FAIR — MediaSind also signals that the public media institutions stay excessively politicized. The abusive intervention of the politics has brought the Romanian Television (TVR) on the brink of collapse, and the Public Radio is confronted with corruption accusations and arbitrary decisions that put a limit to the journalists’ right to free speech,” the release adds.

According to the trade unions, the persistence by which the ‘Power’ supports at the head of the Public Radio, despite numerous public protests started both in the country and abroad, a person who is incompatible with and is even signatory of a commitment with the former political Police, Securitate, is obvious.

”We cannot turn a blind eye either to the way the public money is spent, many times, for the political clientele. The abuse against the employees goes on, and the members of the Parliament do ignore any protest, preferring to hide under the rug any notice from the civil society,” the release says.

At the same time, the social dialogue at all levels is compromised by a restrictive, abusive labour legislation . Thus, the negotiation of the Collective Labour Agreement in the Culture and Media sector is blocked. The written media and the audio-visual as well and, in particular, the local ones are endangered since the current labour legislation offers no more a real protection to the media employees. The private companies are smothered by an excessive taxation and depend in a great measure from the local barons’ interests, the Federation adds.

”Considering this very serious situation the Romanian journalism is facing, at the FAIR — MediaSind request a few days ago, the General Assembly of the European Federation of Journalists (EFJ) has voted an emergency motion by which it decided: 1. To notify the President of Romania, the Prime Minister of the Romanian Government and the Romanian Parliament in connection with the modification of the public broadcasters law (TVR and SRR) meaning the guaranteeing of these institutions’ independence and the nomination of their heads based on professional selection criteria only as discussed with the civil society. 2. To inform the European Confederation of the Trade Unions, of the Council of Europe, of the European Parliament, on the way the employees and the trade unions’ leaders of the Radio Public Company have been treated. 3. To send a mission to Romania on behalf of the EFJ aiming to notice the situation in the TVR and SRR,” the FAIR — MediaSind officials say.

They ask the political class to cut off any kind of intervention in the Romanian media’s activity.

”On behalf of the press freedom and the today’s celebration, the Permanent Executive Bureau of the FAIR — MediaSind asks the current political class to refrain from any kind of meddling in the activity of the Romanian press, to give up the political control upon the public media institutions and to leave the journalists’ guild to fulfil their basic mission successfully, which is to correctly inform their public.”

Multumesc!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s