EFJ: Avertizorii din țările Uniunii Europene trebuiesc protejați! (Whistleblowers in the EU must be protected!)

Federatia Europeană a Jurnaliștilor(EFJ) sprijină campania de semnături pentru protecția avertizorilor (vezi aici). Avertizorii au nevoie de protecția U.E. – viața, mediul și banii sunt în joc. Avertizorii risca de multe ori se încheie prin a plăti un preț ridicat pentru a dezvălui informații. Cu toate acestea, poate fi esențială avertizarea în aducerea la lumină…