CCR a admis excepția de neconstituționalitate în privința Legii Radioului și Televiziunii publice

În 12 iulie 2017, Curtea Constituțională a României a avut pe ordinea de zi, la punctul 2, dosarul nr. 2112A/2017 – Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, obiecție formulată de un număr de 27 de senatori aparținând Partidului Național Liberal și Partidului Mișcarea Populară (vezi aici).

Asa cum va spuneam in articolulRadioul public între decizia lui Dragnea și a CCR-ului”, SRR a ajuns la mâna lui Dragnea și a CCR-ului.

CCR a admis totuși excepția de neconstituționalitate ridicată de 27 senatori de la PNL și PMP.

Redăm mai jos comunicatul CCR:

COMUNICAT DE PRESA

12.07.2017

În ziua de 12 iulie 2017, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit. a) teza întâi din Constituție şi al art.11 alin.(1) lit. A.a) şi art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcționarea Curții Constituţionale, a luat în dezbatere, în cadrul controlului anterior promulgării, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, obiecţie formulată de un număr de 27 de senatori aparţinând grupurilor parlamentare ale Partidului Naţional Liberal şi Partidului Mişcarea Populară.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.I pct.3, referitor la modificarea art. 20 alin. (21) lit.a) teza întâi, şi ale art. II din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune sunt neconstituţionale.

Pentru pronunțarea soluției de admitere, Curtea a constatat că dispozițiile art.I pct.3, referitor la modificarea art. 20 alin. (21) lit. a) teza întâi din Legea nr.41/1994, contravin prevederilor art.40 alin.(3) din Constituție, prin aceea că obligă membrii consiliului de administrație să renunțe la calitatea de membru de partid, pe timpul exercitării mandatului.

Or, această normă fundamentală, ce configurează cadrul în care poate fi exercitat dreptul de asociere, are caracter restrictiv, în considerarea enumerării stricte şi limitative prevăzute de textul constituţional.

Prin urmare, orice altă excepție în ce privește exercițiul dreptului fundamental de asociere în partide politice reprezintă o adăugare la Constituţie, nepermisă de caracterul suprem al acesteia şi de preeminenţa sa în raport cu ansamblul legislaţiei infraconstituţionale, aşa cum reiese din art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală.

Pentru acest motiv, întrucât membrii consiliilor de administrație ale S.R.R. și S.R.TV. nu intră în categoria funcționarilor publici prevăzuți de legea organică, deci nu se regăsesc printre excepţiile prevăzute în mod expres de art. 40 alin. (3) din Constituţie, rezultă că dispozițiile art. I pct. 3 din legea supusă controlului, care prevăd obligația acestora de a renunța, pe timpul exercitării mandatului, la calitatea de membru de partid, sunt neconstituționale.

De asemenea, cu privire la dispozițiile art. II, Curtea a reținut că acestea modifică în mod substanțial forma legii adoptate în prima Cameră sesizată, introducând o nouă cauză de încetare a mandatelor consiliilor de administrație prin care s-a conferit o altă configurație acestei problematici, și că Senatul, în calitate de Cameră decizională, a depășit, astfel, limitele constituționale impuse de principiul bicameralismului, încălcând art. 61 alin. (2) din Constituție.

Pe de altă parte, întrucât regimul juridic al mandatelor consiliilor de administrație ale S.R.R. și S.R.TV. este deja reglementat prin norme juridice în vigoare, care produc efecte juridice, Curtea a  constatat că orice modificare a acestui regim, sub aspectul condițiilor de numire a membrilor, interdicțiilor, incompatibilităților sau cauzelor de încetare a mandatelor, nu se poate realiza decât cu respectarea principiului neretroactivității legii civile.

Or, dispozițiile cuprinse în art. II din lege, care prevăd numirea unor noi consilii de administrație la S.R.R. și la S.R. TV., în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a noii legi, cu consecința încetării de drept a mandatului consiliilor de administrație ale S.R.R. și S.R.TV. aflate în funcție, sunt neconstituționale, întrucât încalcă art.15 alin.(2) din Legea fundamentală.

Totodată, Curtea a respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituţionalitate a celorlalte dispoziţii legale, în raport cu criticile formulate.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi prim-ministrului.

Așteptăm redactarea deciziei CCR unde vom vedea care au fost argumentele și criticile aduse legii de modificare a Legii 41/1994.

Până atunci vom putem trage câteva concluzii:

  • Se dorește ca cei care sunt numiți în Consiliul de Administrație al SRR și SRTv să-și păstreze carnetul de partid, deci adio depolitizare, măcar de fațadă dacă nu și de fond,
  • Nu se spune nimic de dreptul de asociere din punct de vedere sindical, prevăzut și el în Constituția României,
  • Nu se spune nimic despre scoaterea obligativității susținerii RRI și TVRi, deci a programelor pentru românii din afara granițelor țării,
  • S-a eliminat prevederea care anula, după 90 de zile de la apariția legii în M.Of., alegerile declanșate pentru desemnarea reprezentaților salariaților în CA al SRR din 20 iunie 2017,. Asta însemnă că Parlamentul va trebui să procedeze la audierea persoanelor propuse de partidele din Parlament (8), Președinție(1), Guvern(1), Grupul minorităților naționale(1) și reprezentanții salariaților din SRR (2).

Concluzie finală:

A fost o decizie politică a CCR dar care a eliminat două dintre prevederile neconstituționale din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea SRR și SRTv. Mai erau și altele dar s-au făcut că nu le văd.

Din păcate, noi ca cetățeni simpli, nu avem dreptul să atacăm direct o lege la CCR, ci doar prin intermediul unei instanțe de judecată (o procedură destul de complicată și cu șanse foarte mici de reușită).

Ce se va întâmpla mai departe?

  • Așteptăm ca Parlamentul să revină din vacanță, la 1 septembrie 2017, continuând procedura de numire a Consiliului de Administrație al SRR.
  • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea SRR și SRTv (Legea Georgică Severin) va trebui să treacă prin procedura Parlamentară, deci nu va fi publicată în Monitorul Oficial până când nu vor fi înlăturate excepțiile de neconstituționalitate admise de CCR.
  • SRR nu va putea să facă nicio achiziție publică a cărei valoare este de peste 100.000 euro.
  • SRR nu va putea acorda participarea la profit salariaților decât cu aprobarea Consiliului de Administrație.
  • Georgică Severin are atribuțiile limitate pe perioada de interimat, nu poate lua decizii, fapt care ar putea afecta bunul mers al instituției și nici măcar nu-și poate permite să majoreze salarii la unii salariați deși, să zicem că ar avea fondurile necesare pentru aceștia.
  • Radioul stagnează în această perioadă pentru că toți șefii vor să-și prezerveze poziția pe care o au (una foarte călduță) și nu vor să-l deranjeze pe Georgică dar nici nu știu ce se va întâmpla după numirea noului CA al SRR.

PS. Viorica Nicoleta Balaci și-a adus aminte că a uitat să ceară bani de majorări salariale și ajutată de incompatibilul Bogdan Iuliu Hossu au venit cu un populism de 2 bani, aruncând năvodul către salariații din Radio, care tot părăsesc Sindicatul Liber eliberându-se de coșmarul creat de duetul Miculescu-Balaci.

Nu ține, Viorico! Salariații din Radio nu mai pot fi duși de nas! Am auzit că și Georgel (Balaci) se agită maxim cu sindicatul lăsat de tine moștenire de familie. A reușit să-l aducă sub limita minimă de existență impusă de lege.

Cu minciuna, amenințările și manipularea nu merge la infinit!

PSS. La SUS-Radio România au început să vină salariați din București dar și din studiourile regionale.

Cererile de înscriere și de retragere din sindicat, le găsiți aici.

Țineți aproape pentru că împreună vom face istorie.

Fapte, nu vorbe!

AV Moise

Multumesc!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s