A doua ședință de CA la Radio România

În data de 5 octombrie a.c., începând cu ora 13, a avut loc a doua ședință de CA, după cea din 29 septembrie a.c. (vezi aici). Au participat 12 membri ai CA lipsind motivat, doar dl Demeter Andras Istvan.

Ordine de zi a fost următoarea:

A. Proiecte de hotărâri

1.

Proiect de hotărâre privind modificarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului Director al SRR şi a Comitetelor Directoare ale unităţilor funcţionale autonome, aprobat prin HCA nr.16/2011, republicat, cu completările şi modificările ulterioare

2.

Proiect de hotărâre privind mandatarea preşedintelui director general al Societăţii Române de Radiodifuziune în relaţiile cu organizaţiile internaţionale şi cu societăţile de radiodifuziune partenere din străinătate şi la reuniunile internaţionale

3.

Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de colaborare între Societatea Română de Radiodifuziune şi Radio France

B. Proiecte de decizii: –

 

C. Informări:

1.

Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 269/2016 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SRR pe anul 2017

2.

Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 275/2017 privind aprobarea Planului de investiţii al SRR pe anul 2017

3.

Informare privind statutul juridic al SRR

4.

Raport privind Conferinţa Media 2020 şi PBI 2017

5.

Informare privind participarea PDG la lucrările Comitetului Director al Co.Pe.AM

6.

Informare privind participarea PDG la Adunarea generală a ABU

  7.

Informare privind Contractul Colectiv de Munca încheiat la nivelul SRR

  8.

Hotărârea Consiliului de Administraţie privind repartizarea profitului obţinut de SRR în anul 2016

La propunerea PDG a mai fost adăugat un punct la spre informare:

9. Executarea mandatului dat directorului DMRUSC de către CA al SRR prin HCA nr. 289/2017.

A1. La primul punct al ordinii de zi s-a discutat, articol cu articol, propunerile la vechiul Regulament de organizare și funcționare al Comitetului Director al SRR și al Comitetelor Directoare Teritoriale.

Cele mai importante modificări au fost cele în care s-a scos plata membrilor și stabilirea ca aceștia din urmă să câștige poziția de membru prin concurs, pentru funcțiile stabilite și aprobate prin acest nou Regulament.

Comitet Director la SRR (8 persoane):

 1. Directorul General;
 2. Director Direcția Programe;
 3. Director Direcția Economică;
 4. Director Direcția Tehnică;
 5. Director Direcția Formații Muzicale;
 6. Manager Radio România Actualități;
 7. Secretar General Departament Studiouri Regionale;
 8. Șef Serviciu Juridic.

Pentru CD Teritoriale:

 1. Managerul Studioului Teritorial;
 2. Redactor Șef;
 3. Inginer Șef;
 4. Contabil Șef;
 5. La studiourile teritoriale unde sunt emisiuni în limbile minorităților naționale vor avea un reprezentant al realizatorilor acestor emisiuni.

Să nu uităm ce prejudiciu a descoperit Curtea de Conturi a României după ce a verificat activitatea Comitetelor Directoare în care membri acestora erau plătiți pentru fiecare ședință în parte cu aproximativ 1.900 lei.

De aceea, SRR, prin PDG – Georgică Severin, este obligat să acționeze în instanță pe toți cei care se fac vinovați de prejudiciul creat Radioului public, de peste 500.000 euro.

A2. Proiect de hotărâre privind mandatarea preşedintelui director general al Societăţii Române de Radiodifuziune în relaţiile cu organizaţiile internaţionale şi cu societăţile de radiodifuziune partenere din străinătate şi la reuniunile internaţionale

Au fost mai multe discuții având în vedere precedentul tumultos al ex-PDg-ului Miculescu, care își făcuse un obicei și o tradiție să plece cu bussines class în cele mai exotice colțuri ale lumii, întrecând pe ultimii 3-4 președinți ai Radioului, per total.

S-a hotărât ca PDG să fie mandatat să meargă la lucrările CD al Co.Pe.AM (Albania), Adunarea Generală a ABU (China) și la Concertul aniversar EBU (Geneva).

Urmează ca prin grija Relațiilor Internaționale să prezinte CA, lista cu toate evenimentele la care ar trebui să participe PDG în anul 2018 și să votăm în cunoștință de cauză, fără a mai exista articole prin ziare sau în on-line.

A3. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de colaborare între Societatea Română de Radiodifuziune şi Radio France

Aici lucrurile au fost simple pentru că au mai existat acorduri de colaborare între SRR și Radio France și există un contract standard.

INFORMĂRI

C1. Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 269/2016 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SRR pe anul 2017.

PDG și dna Elena Borcea – contabil șef al SRR dar și director economic cu delegație, în urma lăsării la vatră, scuzați, ieșirii la pensie a dlui Constantin Pușcaș, au prezentat situația privind BVC urmare a HCA nr. 269/2016, votată de fostul CA.

La această dată, deși bugetul SRR este pe plus la rectificarea din septembrie a.c., ne-au fost tăiați 25 mil. lei (vezi aici) iar la SRTv niciun ban!

C2. Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 275/2017 privind aprobarea Planului de investiţii al SRR pe anul 2017

Dl Burloiu – director tehnic a prezentat care este stadiul privind achiziția și investițiile realizate până în acest moment urmare a adoptării HCA nr. 275/2017 de către fostul CA al SRR.

Din păcate, personal, nu prea am înțeles ce s-a realizat efectiv și care este stadiul celorlalte puncte din Planul de investiții pentru anul 2017 dar de un singur lucru sunt sigur, că nu vom reuși să cheltuim toți banii pentru a achiziționa ceea ce este necesar pentru Radio.

* O să solicit PDG, ca dl Burloiu să prezinte CA, în scris, stadiul pentru fiecare punct din Planul de investiții și cauza pentru care nu s-au reușit achiziția acelor echipamente, aparatură, etc. sau finalizarea obiectelor de investiții.

C3. Informare privind statutul juridic al SRR.

La acest punct PDG a prezentat situația încă neclară sub care funcționează SRR, ca instituție publică, finanțată în acest an din taxa Radio dar și din bani de la bugetul de stat în cuantum de 358 mil. lei ( inițial au fost alocați 383 mil. lei din care ni s-au tăiat 25 mil. lei,  rezultă că mai rămân 358 mil. lei).

De la 1 ianuarie 2018, vom fi finanțați în cuantum de aproximativ 98% de la Bugetul de stat iar taxa radio se va mai recupera de la cei care nu au achitat-o în ultimii 3 ani și, bineînțeles, au fost notificați de Serviciul Juridic de la SRR.

* Am în vedere popunerea către PDG și CA de a solicita un punct de vedere profesionist și o evaluare de impact asupra SRR pentru situația cu care se va confrunta instituția și salariații în anul 2018.

C4. Raport privind Conferinţa Media 2020 şi PBI 2017

PDG a prezentat un raport întocmit de directorul Direcției Relații Internaționale cu privire la Conferința Media 2020 și PBI 2017 ce au avut loc la Sinaia, în perioada 11-13 septembrie a.c.. Cheltuielile cu cele două evenimente au fost de aproximativ 310.000 lei, SRR a încasat 236.000 lei din cotizația de participare la Conferința PBI 2017 iar instituția a asigurat suma de 74.000 lei.

C5. și C6. Informare privind participarea PDG la lucrările Comitetului Director al Co.Pe.AM și Informare privind participarea PDG la Adunarea generală a ABU

Directorul Direcției Relații Internaționale ne-a prezentat oportunitatea acestor deplasări pentru SRR și CA a fost de acord cu aceste deplasări, urmând ca la întoarcere, PDG să prezinte CA, un raport.

 C7. Informare privind Contractul Colectiv de Munca încheiat la nivelul SRR

La acest punct a prezentat situația dl Bogdan Negulescu – director DRUMSC iar invitată ca observator a fost Viorica Nicoleta Balaci – președinte SLLSRR (sindicat ce nu mai are 50%+1 din numărul de salariați ai SRR, așa cum a fost declarat la instanța de judecată).

Important de reținut:

CCM este valabil până în 15 decembrie 2017 (data expirării celor 24 de luni pentru care a fost încheiat!).

CA al SRR trebuie să hotărască:

 1. Prelungirea CCM prin act adițional, cu un termen care nu poate depăși 12 luni (conform art. 141 din Legea 62/2011);
 2. Demararea procedurilor legale pentru încheierea unui nou CCM.

Urmează ca într-o ședință viitoare Consiliul de Administrație al SRR să decidă cum va proceda, varianta 1 sau varianta 2.

* Personal consider că SRR trebuie să aibă CCM!

Mai mult, trebuie ca drepturile salariaților, care mai sunt încă în actualul CCM (multe au fost pierdute sub conducerea actualei președinte – Viorica Nicoleta Balaci, membră alături de Miculescu în fostul Consiliu de Administrație),  să fie prezervate (pentru a nu exista pericolul de a le pierde din cauza legislației foarte volatile, în acest domeniu bugetar!).

Din acest motiv am spus că voi solicita o evaluare și un studiu de impact asupra instituției dar și a salariaților SRR (vezi pct. C3).

C8. Hotărârea Consiliului de Administraţie privind repartizarea profitului obţinut de SRR în anul 2016

Știu că pe toți salariații interesează acest punct și este normal să vă intereseze.

În 24 martie a.c., fostul CA al SRR a aprobat (inclusiv Viorica Nicoleta Balaci și Adrian Doroș, foștii reprezentați ai salariaților) hotărârea nr. 287 (vezi aici).

Prin această hotărâre s-a amânat, de fapt, acordarea participării la profit a salariaților invocându-se fără drept temei, să se ceară un răspuns de la Ministerul Finanțelor, deși nu era necesar.

Ca argument, ce ține de logică, nu de drept legislativ, vă rog să vedeți că anul 2016 pentru care se acordă participarea la profit este la fel/identic ca și anul 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, etc. (taxa Radio, bani de la buget pt SNR și altele, publicitate).

Din punct de vedere legal, în anul 2016 nu s-a modificat nimic în legislația privind SRR și nici în ceea ce privește acordarea participării la profit, la nivel de România.

Acesta este adevărul. Alții au dorit să-l transforme într-un Bau-Bau și să vă manipuleze!

A venit și răspunsul de la Ministerul Finațelor (acum câteva zile!) iar hotărârea privind participarea la profit, în cuantum de 10%, se va acorda după ce va fi avizată de noul Comitet Director și aprobată în ședința extraordinară de CA din data de 12 octombrie a.c., supusă la vot de PDG în această ședință.

C9. Executarea mandatului dat directorului DMRUSC de către CA al SRR prin HCA nr. 289/2017

Dl Constantin Negulescu a prezentat situația privind ducerea la îndeplinire a mandatului votat de membri CA în ședința din data de 29 septembrie a.c.. (vezi aici).

Concluzie finală:

Din luna februarie 2017, Radioul public este finanțat de la bugetul statului iar sumele acordate SRR sunt croite dupa interesul strategic al guvernului și nu al instituției. Cu toate acestea, având în vedere componența politică a CA cât și faptul că însuși Guvernul are un reprezentant, nădăjduim că ne vor fi asigurate toate resursele necesare pentru desfășurarea activității în condiții optime.

În timp ce unii vor să facă curațenie, șă repare și să construiască alții, după cum le stau în obicei, dau cu noroi și-și scot capul din șanțul de pe marginea șoselei. Lătrăii de serviciu au prea mult timp liber și lansează zvonuri cu scopul de a dezinforma, culmea, chiar pe colegii lor.

Și să nu uităm de neregulile ignorate de fosta conducere și de reprezentanții salariaților din fostul CA.

Aici puteti accesa mesajul nostru către salariați, dupa terminarea ședinței CA (dați click pe poză). 

Informare salariati sedinta CA nr 2
Informare live – ședința CA 5 oct 2017

PS. Sunt zvonuri că Furdui, Savu, Brusten, Negreanu, își vor da demisiile din funcțiile de conducere. Efortul pe care l-au depus i-au istovit și nu mai pot face față. Se pare că aceștia ar dori să treacă pe funcții de execuție dar cu salariile doar un pic diminuate.

 

 

O fi adevărat sau zvonacii se preocupă de soarta lor ?

Cu stimă,

AV Moise

7 gânduri despre “A doua ședință de CA la Radio România

 1. Pingback: Important pentru salariații SRR | SUSROMANIA

 2. BRAVO ADI și GABI pentru victorie. Le-ați dat-o-n freză mafioților. În sfârșit parcă vine apă și la moara noastră, demult așteptată. Dar stafiile celor 27 de ani nu dorm în șifonier și ies la atac când nu te aștepți. Tov. Brușten șă meargă după tușa Ani Pauker, Măriuța Lui Țoghină să treacă la munca de jos, la tăiat și lipit cu scuipat benzile, Furdui, Savu, Brușten, Negreanu și toți cei care au stat în fotolii călduțe să meargă la Mikiduță și să-și legene nepoții și nepoatele că destul rău au făcut instituției noastre. ”Menajerul” Bogdan Roșca să fie tras la răspundere pentru furt intelectual pentru că n-a fost în stare să promoveze decât cu ajutorul lui Ponta și-a lui gașcă de raliiști. Dar parcă văd că n-o să se întâmple nimic cu ei. Apa trece ”bolovanii” rămân nemișcați. Plagiatorul Clujului Bogdan Roșca Zasmencu a stabilit un record de Cartea Recordurilor aducând audiența postului de Radio Cluj de la 12% la 0,4%. Tot pe funcție este și după 4 ani. Se aude că și urmașul său care stă la pândă după post, este vorba de Andrei Huțanu și-a plagiat licența urmându-i sfatul lui Bogdan Roșca, ”doctor în plagiat”. Destul pent6ru azi pentru voi face serial din ”faptele de arme ale plafiatorilor și gunoaielor care se ridică la suprafață”. Pa și pusi de la Ghiusi !

  Apreciază

  • Fufu nu va pleca, el parca a dat concurs. Cum sa plece, sa renunte la ditamai salariu? Unde va mai gasi asemenea oportunitate?. As vrea sa plece si el si marele director de resurse umane(parca a fost consilierul Monicai Ritzi – ) ,dar ,la tupeul lor ,se vor da victime ale vechiului regim.

   Apreciază

 3. Multumim pentru informatiile pe care ni le impartasesti si noua celor care pana acum nu prea aveam cunostinta de cele discutate si hotararile care se iau in sedintele membrilor CA, hotarari care ne intereseaza inca dinainte de a fi traduse in practica ,hotarari care ne afecteaza in mod direct activitatea.Judecand dupa obiectivele,temele,discutate,observ cu incantare ca actuala echipa din fruntea Radioului se va preocupa cu seriozitate de misiunea sociala a institutiei Radio Romania dar se vor apleca si peste conditiile de munca pe care le avem in Radio,chiar si asupra problemelor de retribuire ce sunt in majoritatea lor nedrept de mici.
  Suces pe mai departe,si asteptam aceeasi transparenta in relatie cu cei pe care-i reprezinti .

  Apreciază

 4. Adrian, iti multumim pentru obiectiva si detaliata informare. Avem incredere in tine si prezenta ta, in CA, ne este de folos.

  Cat despre reprezentantul Guvernului in CA, avem indoieli ca va lucra ceva bun si curat. A dovedit, ani la rand, ca prezenta „la butoane” face rau Radioului Public.
  Ne intrebam, de pe acum, ce avantaje urmeaza sa-i asigure sotului, cumnatei si …

  Apreciază

 5. Înțeleg că domnii ăștia vor împreună cu marea masă? Ca manageri n-au contract pe perioadă determinată? Ce-i recomandă să treacă pe o funcție de execuție pe perioadă NEDETERMINATĂ? E legal? Să dea concurs dacă există posturi disponibile!!!!!

  Apreciază

Multumesc!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s