Informare privind ședința CA al SRR din data de 26.11.2020

Stimați colegi,

Vă informez cu privire la ședința CA al SRR din data de 26 noiembrie 2020, ora 13, ce a avut loc prin sistem Zoom. Ordinea de zi a fost următoarea:

A. Proiecte de hotarari

 1. Proiect de HCA privind modificarea Planului de Investiții al SRR pentru anul 2020;

2. Proiect de HCA privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SRR pentru anul 2020;

B. Proiecte de decizii

 1. Proiect de DCA privind amânarea procesului de evaluare a personalului din cadrul SRR;

C. Informari

 1. Informare Consiliul de Onoare;
 2. Demisie Alexandru Muraru;
 3. Informare privind negocierea unui nou Contract Colectiv de Muncă la nivelul SRR;

D. Analiză – Propuneri ale membrilor CA/ Diverse

 1. Solicitarea Federației Culturală și Mass Media FAIR – MediaSind;

E. Monitorizări

 1. Raport de monitorizare privind echilibrul politic în emisiunile de ştiri pentru luna septembrie 2020;

A. Hotărâri ale CA al SRR

La punctul A1, noul Director Tehnic cu delegație, Dan Barabaș (în locul lui C-tin Burloiu, ieșit la pensie dar încă consilier al PDG), a prezentat o notă de fundamentare privind:

 1. Majorarea cu suma de 50.000 lei (exclusiv TVA) (Cap. B8 din Planul de investiții) pentru achiziționarea a 17 ferestre tip termopan (pentru cabinele de emisie de la etajul 3)

Înlocuirea ferestrelor termopan a fost o solicitare a colegilor care lucrează în acele cabine și care au reclamat (de foarte mult timp!) faptul că geamurile s-au stricat și nu se mai pot închide (vezi aici și aici).

S-a justificat această solicitare suplimentară de bani prin faptul că aceste ferestre sunt din aluminiu și trebuie să se asemene ca formă și aspect cu celelalte, să aibă rupere termică și fonică foarte bună, culoare la fel, cinci camera de etanșare, etc.

Vot CA: unanimitate.

 1. Completarea pct. B din Planul de investiții cu punctul B13, achiziționare Boiler 2000 litri (inclus montaj), cost aproximativ 40.000 lei (exclusive TVA).

Este vorba despre un boiler din sediul central SRR care s-a spart și s-a încercat lipirea acestuia, dar fără rezultat. Din această cauză nu a fost apă caldă în sediul SRR.

Se va achiziționa în regim de urgență.

Vot CA: unanimitate.

 1. Se aprobă majorarea valorii capitolului B, din Anexa nr. 1 a Planului de Investiții al SRR pentru anul 2020, cu suma de (50.000 + 40.000) 90.000 lei.

La pct A2, doamna Elena Borcea – Director Economic al SRR, a prezentat situația privind execuția bugetară la 10 luni și a propus o rectificare bugetară, la capitolul Cheltuieli cu personalul, Cheltuieli cu materiale şi servicii, cu sume ce s-au diminuat conform Notei de fundamentare (vezi aici).

Am întrebat-o pe dna Borcea de ce a propus această rectificare bugetară.

Ni s-a răspuns că că acești bani nu s-au cheltuit din cauza situației legate de pandemie și pentru că foarte mulți salariați au lucrat în regim de Telemuncă și nu au mai efectuat ore suplimentare și astfel nu au mai primit spor ore suplimentare, spor de week-end, etc iar aproximativ 80 de salariați au cerut pensionarea anticipată.

Urmare a celor menționate mai sus nu s-au mai plătit nici suplimentar contribuții la asigurări de muncă, la contribuția angajatorului pentru persoane cu dizabilități, pentru tichetele de masă pentru persoanele care au ieșit la pensie sau care au plecat din Radio.

PRECIZARE: Nu s-au tăiat salarii și nici nu se are în vedere acest aspect!

La capitolul Credite de angajament şi credite bugetare

În urma analizării execuţiei creditelor de angajament şi a creditelor bugetare pe cele zece luni, pe fiecare capitol şi subcapitol de cheltuieli şi pe fiecare titular de buget în parte s-au identificat sume care pot fi disponibilizate şi transferate la subcapitolului 9 „Cheltuieli cu comunicaţiile, radiocomunicaţiile”.

Luând în considerare creditele de angajament şi creditele bugetare alocate în anul 2020 pentru acoperirea serviciilor de preluare, transport şi difuzare a programelor SRR, sumele angajate până la această dată, inclusiv plățile efectuate în 2020 pentru serviciile prestate în perioada 19-31 decembrie 2019, pentru a asigura încheierea contractului cu SNR până la 15.12.2020 și plata serviciilor prestate pentru primele 15 zile din luna decembrie 2020, au fost disponibilizate și transferate în cadrul bugetului, credite de angajament și credite bugetare în sumă de 5 mil. lei.

În aceste condiţii, rămân de acoperit serviciile de preluare, transport şi difuzare a programelor SRR pentru perioada 16-31 decembrie 2020. Având în vedere toate demersurile efectuate, se așteptă ca la rectificarea bugetului de stat din luna noiembrie să fie suplimentate cel puţin creditele de angajament astfel încât să poată fi încheiat contractul subsecvent cu SNR pentru perioada 16-31 decembrie 2020.

Concluzie finală la pct. A2: De ce au fost necesare a se face aceste rectificări?

Explicația ține efectiv de modul cum funcționează finanțarea oricărei instituții cu bani de la buget.

Dacă până la finalul anului nu se cheltuiesc banii aprobați în buget, pe fiecare capitol de cheltuială, acești bani nu mai pot fi cheltuiți începând cu 1 ianuarie 2021 (Atenție! Banii se cer/solicită de la Ministerul de Finanțe, ei nu sunt în contul bancar al SRR), adică se pierd!

Aceasta este de fapt paradigma între banii din taxa Radio și banii care vin de la bugetul statului!

Dacă în cazul banilor din taxa Radio, erau venituri proprii și dacă nu-i cheltuiai în anul curent, atunci puteai să-i cheltuiești în anul viitor, în cazul banilor de la bugetul statului, dacă nu i-ai cheltuit în anul curent, atunci aceștia se pierd!


Decizii ale CA al SRR:

La pct. B1, s-a propus amânarea procesului de evaluare al salariaților din cauza pandemiei.

În Regulamentul de evaluare se prevede că evaluarea se va face față în față, evaluat-evaluator iar în situația de față, cu respectarea regulilor de protecție sanitară privind pandemia de SARS-COV-2, acest lucru nu se poate.

Vot CA: unanimitate.


Informări

La pct. C1, privind o informare a Consiliul de Onoare, s-a propus amânarea prezentării acesteia din cauză că președinele CO are probleme medicale și nu poate participa.

La pct. C2, s-a prezentat demisia domnului Alexandru Muraru din funcția de membru al CA al SRR, urmare a accederii acestuia ca deputat în Parlamentul României.

La pct. C3, a fost prezentată o ”Informare privind negocierea unui nou Contract Colectiv de Muncă la nivelul SRR”, de către dl Emilian Blânda – secretar general al Studiourilor Regionale.

a) După prezentarea acestei informări, am solicitat celor care negociază noul CCM al SRR, din partea Angajatorului, să nu se acorde nicio majorare la personalul de conducere iar suma respectivă să se acorde salariaților cu funcție de execuție.

Am motivat acest lucru din cauza faptului că majoritatea salariaților cu funcție de execuție au ajuns la limita de jos a grilei de salarizare și le este din ce în ce mai greu să supraviețuiască de la un salariu la altul.

Nu același lucru se întâmplă cu personalul de conducere care are un nivel al salarizării de peste 8.000-10.000 lei/lună.

Președintele nu a fost de acord cu propunerea mea și a zis ”că și personalul de conducere trebuie stimulat”.

I-am răspuns că nivelul ridicat al salarizării personalului de conducere este suficient ca să fie stimulativ.

Trebuie să avem în vedere nivelul foarte scăzut al salarizării personalului de execuție (și discrepanțele foarte mari!!!), care a ajuns să nu mai asigure traiul de zi cu zi.

Mai mult, pentru a veni în sprijinul salariaților cu funcții de excuție, cu salarii la minimul grilei de salarizare, am propus să se transforme procentul de 3% într-o sumă fixă și să se acorde doar salariaților cu funcții de execuție, numai în acest fel ar reprezenta un sprijin/ajutor pentru cei cu salarii foarte mici, care o duc și cel mai greu, din punct de vedere financiar.

În realiate, această majorare nu este o majorare propriu-zisă a salariilor ci o acoperire a unei părți din inflația care a erodat salariile și nivelul de trai din ultimii 3 ani.

În afară de colegul meu Gabi Basarabescu, nimeni din CA nu a mai susținut această propunere, din păcate!!!

b) majorarea sporului de noapte de la 25 la 30%.

Am întrebat ce însemnă la punctul c) inserarea sporului de vechime ca și formulă procentuală în CIM și mi s-a răspuns că: ”se dorește ca să nu se piardă sporul de vechime și astfel se trece în contractul fiecărui salariat marjele procentuale raportate la anii de vechime”.

Vă reamintesc, pentru cei care ați uitat, că acest drept (spor de 30%) a fost introdus în CCM, negociat în anul 2003, de dl Andrei Calora (Sind liber) și de subsemnatul (Fed Sind SRR) (a se vedea documentul Anexa 5 pct. B la CCM 2003).

Astfel, am solicitat expres, pentru a le securiza, să se introducă toate drepturile din actualul CCM (care au mai rămas după ce le-au pierdut cei care au fost la conducerea Sindicatului liber al lucrătorilor din SRR, în ultimii 7 ani !!!) în contractele individuale de muncă ale salariaților, ca să nu se mai piardă nimic de acum înainte!!!

S-a făcut liniște deplină timp de câteva secunde!!!!

Apoi câteva voci au spus că da, s-ar putea!

A intervenit Președintele și a spus că nu se poate așa ceva.

Eu am insistat pentru introducerea în Contractul individual de muncă al fiecărui salariat a tuturor drepturilor ce sunt acum prevăzute în CCM.

d) completarea Anexei nr.4 care stabilește sporurile permanente acordate la nivelul SRR cu sporul pentru handicap în cuantum de 15%.

Acest drept trebuia acordat salariaților SRR care au certificat de handicap încă de la apariția HG nr. 751 din 2018 (vezi aici).

Mai mult, cred că persoanele din SRR care au certificat de handicap pot cere în instanță acest drept neacordat de SRR, de la apariția HG 751/2018 (M.Of. Partea I nr. 821 din 25.09.2018).

În rest celelalte drepturi nu le voi discuta pentru că le consider minore în raport cu acele drepturi pierdute de Sindicatul Liber al lucrătorilor din SRR.

Am solicitat Angajatorului să respecte legea și să aibă în vedere legalitatea privind începerea/demararea negocierilor fără partea ce reprezintă reprezentații salariaților, așa cum legea 62/2011 o cere.

Art 135 Părțile și reprezentarea acestora la negocierea colectivă | Lege 62/2011, prevede:

(1) În unitățile în care nu există sindicate reprezentative negocierea contractului colectiv de muncă se face după cum urmează:

 1. a) dacă există un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federație sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face de către reprezentanții federației sindicale, la solicitarea și în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanții aleși ai angajaților;

Răspunsul PDG a fost că: ”reprezentanții salariaților au refuzat să vină la negocieri deși li s-a pus la dispoziție o platformă de vot!”.

I-am răspuns PDG că nu este adevărat pentru că am văzut cu toții demersurile care au fost făcute de Comitetul de Inițiativă către SRR și răspunsurile primite de la Serviciul Comunicare.

Mai mult, faptul că se ține ascuns numele celor care negociază pentru toți salariații din Radio, din partea Sindicatului Liber, Sindicatului Mediasind și a Sindicatului salariaților, este un mare semn de întrebare cu atât mai mult când se cere acum mandat de încredere, post factum (adică nu înainte ci după ce s-a început negocierea și acum este pe final!).


D. Analiză – Propuneri ale membrilor CA/ Diverse

La acest punct, Președintele a prezentat Solicitarea Federației sindicatelor din Cultură și Mass Media FAIR – MediaSind de a se face indexarea periodică a salariilor cu indicele de inflație.

Din start, Președintele a zis că nu se poate introduce în CCM pentru că nu avem bugetul pentru anul viitor și nu putem insera în CCM un asemenea drept!

Cum această solicitare nu avea nici o decizie sau hotărâre care să o însoțească, și deci să fie votată de CA, Președintele a spus că va transmite ac răspuns către solicitant.

Eu și cu Gabi eram de acord ca salariile să fie indexate cu indicele de inflație, mai ales că în acest moment nivelul de trai al salariaților SRR a scăzut foarte mult, cu mult sub nivelul altor instituții (de ex. TVR).

La finalul ședinței de CA am fost anunțați că în data de 10 decembrie a.c., vom avea o ședință extraordinară de CA, urmare a primirii de la Ministerul Finanțelor a filei bugetare în urma rectificării pozitive (+ 10 mil. lei) pentru acoperirea cheltuielilor cu emisia pentru toate posturile de radio ale SRR.

O precizare importantă, la TVR s-au tăiat 30 mil. lei la această rectificare bugetară!

Având în vedere cele menționate dacă oricare dintre salariații SRR, de bună credință, aveți nelamuriri, vă stăm la dispoziție, Gabi și cu mine.

PS: Din păcate, înregistrarea video pe care am făcut-o în seara zilei de 26 noiembrie a.c. s-a stricat și nu am mai putut să vă prezentăm ceea ce s-a discutat la ședința CA, rezumată în materialul video. Sperăm să o putem face după ședința din data de 10 decembrie 2020.

Adrian Valentin Moise

Multumesc!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s