Ședință extraordinară a CA al SRR – 9 martie 2021

Stimați colegi,

În data de 9 martie 2021, prin sistem Zoom, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului de Administrație al SRR unde s-au dezbătut următoarele:

Propuneri de completare a ordinii de zi:

  • Propunerea domnului Angelo Mitchievici privind adăugarea punctului C1: Raportul final al grupului de lucru privind analiza patrimoniului arhivistic al SRR;
  • Propunerea PDG privind adăugarea punctului C2: Informare privind demersurile întreprinse de SRR în vederea accesării fondurilor europene;
  • Propunerea PDG privind adăugarea punctului D1: Discuții privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Române de Radiodifuziune pentru anul 2021

A.PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

A1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual al Societăţii Române de Radiodifuziune pentru anul 2020 (a prezentat Nicolae Șilcov);

Urmare a discuțiilor din ședința CA al SRR din data de 18 februarie 2021, proiectul de Raport anual al SRR pentru anul 2020 a fost transmis tuturor membrilor CA pentru a putea face observații și propuneri.

Am solicitat ca în cadrul Raportului să fie inclusă și activitatea Grupului de lucru, stabilit prin HCA nr 357/12.12.2019, astfel:

De asemenea, în contextul finanțării insuficiente a serviciului public de radio, și-a continuat activitatea  Grupul de lucru înființat de Consiliul de Administrație, prin HCA nr. 357/12.12.2019, în vederea elaborării ”Strategiei privind identificarea unor surse de finanțare a serviciului public de Radio și Televiziune, complementară cu finanțarea de la bugetul statului”, având următoarea componență: Adrian Valentin Moise – coordonator, Maria Țoghină – membru, Dragoș Pătlăgeanu – membru și Gabriel Basarabescu – membru.

Din păcate, din cauza pandemiei de COVID-19, Grupul de lucru nu a reușit să finalizeze activitatea dar a ajuns să prefigureze cam 80% din acțiunile care trebuie urmate pentru a fi discutate/analizate aceste propuneri de finanțare, absolut vitale pentru SRR și SRTV (legea este comună pentru cele două instituții de media publice!).

La finalul Raportului am mai propus, la capitolul Concluzii și perspective, următoarele:

Reintroducerea unui mecanism de finanțare a serviciilor publice de televiziune și radiodifuziune prin refacerea legăturii cu cetățeanul va consolida democrația, libertatea de exprimare iar prin serviciile publice se vor putea exprima rolul strategic în societate prin obiectul de activitate, într-o dependență foarte redusă de factorul politic;

Propunerea și implementarea unui nou mecanism de finanțare, are la bază necesitatea de a asigura un viitor serviciilor publice de televiziune și radiodifuziune, în contextul în care finanțarea de la bugetul statului nu va mai putea să susțină continuitatea și dezvoltarea acestora, în fața unor noi provocări și a concurenței acerbe din partea serviciilor comerciale din piață;

În cazul amânării unor decizii strategice legate de viitorul serviciilor publice de televiziune și radiodifuziune, efectele pot fi ireversibile, deoarece noile generații (15-30 ani) vor pierde contactul definitiv cu spiritul și sensul existenței în viitor a acestor servicii, prin intermediul cărora statul român trebuie să păstreze o legătură neîntreruptă cu cetățenii săi;

Trecerea de la transmisia analogică la cea digitală a semnalului radio, trebuie să fie un obiectiv important al conducerii Societății Române de Radiodifuziune, având în vedere că prelungirea licențelor radio analogice au fost aprobate de CNA doar până la finalul anului 2025.”

Raportul anual de activitate al SRR pentru anul 2020 a fost votat în unanimitate.

A2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Raportului privind execuția Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Române de Radiodifuziune la data de 31.12.2020 (prezentat de D-na Elena Borcea).

Urmare a demersurilor făcute de d-na Borcea și a colectivului de la Contabilitate s-a reușit încheierea execuției bugetare pentru anul 2020.

Consiliul de Administraţie a aprobat  Hotărârea nr. 389 referitoare la Raportul privind execuția Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Române de Radiodifuziune la data de 31.12.2020.

B. DECIZII: nu au fost!

C. INFORMĂRI:

C1. Raportul final al grupului de lucru privind analiza patrimoniului arhivistic al SRR (a prezentat dl Angelo Mitchievici).

Domnul Angelo Mitchievici a prezentat Consiliului de Administrație Raportul final privind activitatea grupului de lucru, constituit la nivelul CA, prin HCA nr.314/15.03.2018 pentru analiza situației patrimoniului arhivistic al SRR.

Domnia sa, a adresat mulțumiri colegilor din cadrul grupului de lucru, precum și celor din Consiliul de Administrație pentru buna colaborare și a propus ca activitatea acestui grup de lucru să fie menționată și în Raportul anual al SRR pentru anul 2020.

C2. Informare privind demersurile întreprinse de SRR în vederea accesării fondurilor europene ( a prezentat d-na Mariana Milan).

Doamna Mariana Milan, în calitatea sa de director cu delegație al Unității de Management de Proiect, a prezentat Consiliului de Administrație proiectele derulate de Societatea Română de Radiodifuziune, în anul 2020, precum și alte demersuri realizate în depunerea altor proiecte.

Da, abia acum am aflat și noi că d-na Milan este pe lângă Șef Serviciu Juridic și ”director cu delegație al Unității de Management de Proiect”.

D. ANALIZĂ – PROPUNERI ALE MEMBRILOR CA: –

D1. Discuții privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Române de Radiodifuziune pentru anul 2021

La dezbateri a participat și directorul economic, doamna Elena Borcea care a prezentat Consiliului de Administrație situația Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SRR pentru anul 2021 și a răspuns întrebărilor formulate de către membrii CA. La solicitarea dnei Maria Țoghină a fost discutată și execuția bugetară pe primele 2 luni ale anului 2021. Membrii CA au cerut dispunerea măsurilor necesare pentru controlul cheltuielilor, în condițiile unui an bugetar auster.

Având în vedere că Parlamentul României a votat Bugetul, urmează ca fila de buget repartizată SRR pentru anul 2021 să ne parvină oficial de la Ministerul Finanțelor, în câteva zile.

E. MONITORIZĂRI:

E1. Raport de monitorizare privind echilibrul politic în emisiunile de ştiri pentru luna ianuarie 2021.

Consiliul de Administraţie a luat act de Raportul de monitorizare privind echilibrul politic în emisiunile de ştiri şi dezbatere pentru luna ianuarie 2021.

Urmează ca în cel mai scurt timp Raportul de activitate și execuția bugetară pentru anul 2020 să fie depuse la Parlament pentru a fi luate în dezbatere și pentru a nu rămâne nediscutate așa cum au fost alte Rapoarte care trenează din anul 2017, din motive exclusiv politice.

Adrian Valentin Moise

Gabriel Basarabescu

Multumesc!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s