Demersuri pentru finanțarea Radio România

În primul rând să nu uităm că în acest an, Societatea Română de Radiodifuziune, a primit cel mai mic buget din istoria de după Revoluția din 1989 (citește aici).

Cu toate acestea, Consiliul de Administrație al SRR demis de Parlamentul Românie în 11 mai 2021 ( citește aici), a făcut eforturi să lase noii conduceri un Plan de investiții pentru anul 2021 (aprobat), pentru a nu lasa Radioul public fără investițiile absolut necesare pentru buna funcționare.

Având în vedere situația de subfinanțare a SRR, Federația Sindicatelor din SRR (compusă din: Sindicatul Unit al Salariaților – Radio România având membri în București, Radio Cluj, Radio Tg. Mureș, Radio Reșița și Radio Craiova), Sindicatul Orchestrei Naționale Radio, Sindicatul Radio Constanța, Sindicatul Profesionișilor de la Radio Iași, Sindicatul lucrătorilor din Studioul de Radio Cluj, Sindicatul Redacțional de la Radio Târgu Mureș și Sindicatul Liber Independent al Radioteleviziunii Timișoara) au făcut următorul demers către Președintele României – dl Klaus Werner Iohannis și Primul Ministru al României și ministru de finanțe – dl Florin Vasile Cîțu:

Solicitare rectificare catre P si PM pag 1

FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE

Subscrisa, FEDERATIA SINDICATELOR DIN SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE (FSSRR), persoană juridică cu personalitate legal dobândită conform sentinței civile nr. 12/20.02.1998, pronunțată în dosarul nr. 2/S/1998 a Tribunalului București Secția a IV-a Civilă, cu sediul în București, CUI 11844404, e-mail: susradioromania0@gmail.com, tel. 0742.068.701, prin reprezentant legal, Adrian Valentin Moise – președinte,

În atenția:      Domnului KLAUS WERNER IOHANNIS – Președinte al României

                      Domnului FLORIN VASILE CÎȚU – Prim Ministru al României și Ministrul Finanțelor

 Ref.  – Asigurarea continuității funcționării posturilor publice de radiodifuziune pentru semestrul II 2021

 SOLICITARE URGENTĂ PENTRU ALOCARE RESURSE BUGETARE

 I. Scurt preambul

             Finanțarea Societății Române de Radiodifuziune, începând cu data de 1 februarie 2017, dată de la care PSD a eliminat taxa radio-tv din rațiuni pur politice, este asigurată în procent de peste 95% din resurse bugetare de la stat, prin Ministerul de Finanțe. Acestă decizie și-a dovedit în timp efectele negative (post 2017), iar Președintele României, domnul Klaus Werner Iohannis și-a exprimat public în anul 2017, poziția împotriva eliminării taxei radio-tv (8/14 bani/zi), fiind informat în mod direct de către foștii și respectivii Președinți-Directori Generali ai acestor instituții la acel moment. De asemenea, partidele politice din opoziție de la acea vreme, PNL și USR+, au fost categoric împotriva acestui demers care a avut un impact profund negativ, prin creșterea presiunii și dependenței de Bugetul de Stat, iar legătura istorică între posturile publice și cetățean fiind eliminată din considerente pur politicianiste.

            În decursul celor 4 ani, aceste alocații bugetare au exercitat o presiune suplimentară pe Bugetul de Stat, și au reprezentat exclusiv cheltuieli necesare funcționării curente, prin asigurarea continuității serviciilor publice. Aceste resurse bugetare nu au avut în vedere realizarea unor investiții planificate care să asigure modernizarea tehnologică și dezvoltarea posturilor publice, în condițiile în care aceste servicii și-au demonstrat componenta strategică pentru statul român (Guvernul României), inclusiv pe perioada pandemiei Covid-19.

            Prin misiunea sa, Societatea Română de Radiodifuziune are un rol determinant în asigurarea legăturii directe între stat și cetățenii săi, de pe teritoriul țării și din afara granițelor, pentru a asigura crearea și distribuția serviciilor publice, singurele servicii care sunt distribuite în regim free-to-air, necondiționate la recepționare de plata unui abonament sau a unui contract comercial, astfel încât statul român să poată comunica neîngrădit cu românii de pretutindeni.

            Activitatea curentă a Societății Române de Radiodifuziune constă în primul rând în asigurarea funcționării următoarelor entități:

 • 3 posturi naționale de radio: (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI, RADIO ROMÂNIA CULTURAL și RADIO ROMÂNIA ANTENA SATELOR),
 • 10 posturi de radio regionale: (RADIO ROMÂNIA MUZICAL, RADIO ROMÂNIA CLUJ, RADIO ROMÂNIA TIMIȘOARA, RADIO ROMÂNIA TG. MUREȘ, RADIO ROMÂNIA IAȘI, RADIO ROMÂNIA REȘIȚA, RADIO ROMÂNIA CRAIOVA, RADIO ROMÂNIA BRAȘOV FM, RADIO ROMÂNIA CONSTANȚA, RADIO ROMÂNIA BUCUREȘTI FM).
 • 3 posturi de radio locale: (RADIO ROMÂNIA ARAD FM, ANTENA SIBIULUI, RADIO SIGHET).
 • 4 posturi de radio internaționale: (RADIO ROMÂNIA INTERNAȚIONAL 1, 2 și 3, RADIO ROMÂNIA CHIȘINĂU).
 • 1 post de radio pentru tineret exclusiv pe internet: (RADIO ROMÂNIA 3NET “FLORIAN PITTIŞ”).
 • 1 agenție de presă: (RADOR).
 • 4 formații muzicale: (ORCHESTRA NAȚIONALĂ RADIO, ORCHESTRA DE CAMERĂ RADIO, ORCHESTRA DE MUZICĂ POPULARĂ RADIO, BIG BAND-ul RADIO).
 • 2 coruri radio: (CORUL RADIO,CORUL DE COPII RADIO).
 • 1 târg național și internațional de carte: (Târgul de carte Gaudeamus).

Prin rolul său, prin tradiție, profesionalism și dedicare în istoria sa neîntreruptă de peste 90 de ani, Societatea Română de Radiodifuziune, este o instituție simbol pentru statul român.

II. Resurse bugetare necesare

            2.1 Situația alocărilor bugetare în intervalul 2017-2021

În anul 2016 – an de referință când taxa radio-tv era în vigoare – 430,2 mil. lei.

            În perioada 2017-2020 (post eliminare taxă radio-tv), alocările realizate de la Bugetul de Stat au fost:

 • 2017 – 418,7 mil. lei;
 • 2018 – 398,8 mil. lei;
 • 2019 – 400,4 mil. lei;
 • 2020 – 395,5 mil. lei.
 • 2021 – 342,5 mil. lei (conf. Legii Bugetului pentru anul 2021) + diferența de 45 mil. lei (necesar alocare prin rectificare bugetară!).

Societatea Română de Radiodifuziune a transmis către Ministerul Finanțelor Publice  prin Adresa 1.00/5265/15.12.2020, necesarul de alocare bugetară, de 430,15 mil. lei, pentru proiectul de BVC 2021. În urma solicitării, Ministerului Finanțelor Publice prin Adresa 1.00/2586/11.06.2021 a cerut încadrarea cheltuielilor în alocarea bugetară de 342,5 mil. lei, iar Societatea Română de Radiodifuziune a retransmis necesarul de alocare bugetară de 387,561 mil. lei, în baza unor analize și măsuri de optimizare a acestora.

Suma alocată pentru anul 2021 de 342,5 mil. lei, nu acoperă integral cheltuielile operaṭionale de funcţionare ale Societății Române de Radiodifuziune, pentru asigurarea plății distribuției (emisiei terestre) serviciilor publice către cetățenii români.

Așa cum Societatea Română de Radiodifuziune a adus la cunoștința Ministerului Finanțelor prin adresele nr.1.00/484/22.01.2021, nr.1.00/496/22.01.2021, nr.1.00/549/27.01.2021 și nr. 1.00/2131/11.05.2021, limita de cheltuieli pentru anul 2021, de 342,561 mil. lei alocată Societății Române de Radiodifuziune pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare prin Legea bugetului de stat nr. 15/2021, este insuficientă.

Pe cale de consecinţă, pentru îndeplinirea misiunii publice efectuăm toate demersurile posibile pentru a asigura resursele financiare absolut necesare funcţionării Societății Române de Radiodifuziune, în conformitate cu recomandările tuturor instituțiilor europene de referință, inclusiv a EBU – European Broadcasting Union, referitoare la  serviciile publice de media – PSM (Public Service Media).

2.2 Situația decizională la nivelul Parlamentului României

Societatea Română de Radiodifuziune este o instituție publică sub control parlamentar, prin intermediul comisiilor de specialitate – din cele două camere ale Parlamentului României.

În cadrul ședinței comisiilor de specialitate reunite, din Parlamentului României, din data de 26.02.2021, s-a dezbătut proiectul de Buget al Societății Române de Radiodifuziune pentru anul 2021. În cadrul acestei dezbateri toți membrii comisiilor indiferent de apartența politică au susținut importanța asigurării continuității în funcționarea serviciilor publice de radiodifuziune și acordarea sprijinului necesar alocării resurselor financiare pentru completare de la Bugetul de Stat.

Mai mult, vă aducem la cunoștință că la dezbaterea proiectului de Buget al Societății Române de Radiodifuziune din Parlamentului României, domnul LUCIAN OVIDIU HEIUȘ Secretar de Stat din partea Ministerului Finanțelor Publice a precizat că la următoarea rectificare bugetară din anul 2021, Societatea Română de Radiodifuziune va primi resursele bugetare necesare astfel încât ”să se asigure continuitatea funcționării posturilor publice de radiodifuziune în condiții normale”.

În acest sens, solicităm sprijinul Președinției României, Parlamentului României și Guvernului României prin Ministerul de Finanțe pentru concretizarea aspectelor menționate mai sus, demersuri care se înscriu în linia firească a unei colaborări inter-instituționale în vederea asigurării continuității în funcționarea acestei importante instituții strategice a statului român.

III. Măsuri efectuate și soluții propuse

3.1 Măsuri efectuate

În perioada februarie – martie 2021, conducerea Societății Române de Radiodifuziune a analizat și revizuit cheltuielile bugetare necesare pentru anul 2021 și au fost diminuate cheltuielile de funcționare până la valoarea de 387,561 mil. lei, respectiv la nivelul creditelor de angajament alocate în anul 2020.

Finanţarea alocată în acest an, din păcate, nu poate asigura cheltuielile absolut necesare pentru funcţionarea și continuarea desfășurării activităților specifice, fiind semnificativ sub nivelul anului 2020.

Astfel, cheltuielile de funcționare necesare Societății Române de Radiodifuziune, în condițiile în care în anul 2021 se vor menţine aceleaşi obligaţii ca la nivelul anului 2020, pe care nu le putem reduce, trebuie să acopere angajamente legale şi bugetare deja asumate.

În aceste condiţii :

– instituția nu își propune să opereze majorări salariale,

– asigurarea continuității programelor și grilelor postului național de radio, ce vor fi transmise pe toate stațiile contractate în prezent cu Societatea Naţională de Radiocomunicaţii,

în privinţa celorlalte cheltuieli cu achiziția de bunuri și servicii au fost operate revizuiri.

Toate aceste cheltuieli se ridică la suma de 387,561 mil. lei

Soluții propuse:

Suplimentarea alocării bugetare în valoare de 45 mil. lei, necesară asigurării continuității emisiei posturilor publice către cetățenii români. Astfel, bugetul alocat Societății Române de Radiodifuziune ar fi la valoare similară ca ordin de referință față de anii precedenți.

 1. O soluţie parţială este: deblocarea procentului de 10% din bugetul aprobat.

În baza Legii finanţelor publice nr. 500/2002, art. 21 alin (5), (6) si (7) pentru asigurarea unei execuţii prudente, creditele de angajament şi bugetare, au fost repartizate dupa reţinerea a 10% din bugetul aprobat, respectiv suma de 17,18 mil. lei pentru trimestrele III și IV.  Având în vedere că necesarul lunar pentru plăți este în medie de 32 mil. lei, iar la sfârșitul primului semestru avem o execuție de aprox. 52% din total buget alocat din analiza efectuată asupra obligațiilor și necesarului de fonduri până la sfârșitul anului, se poate constata că sumele reținute conform Legii  nr. 500/2002 sunt absolut necesare pentru funcționarea Societății Române de Radiodifuziune.

Astfel, în baza art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, este posibilă deblocarea sumei de 17,188 mil. lei, reprezentând sume reținute în proporție de 10 %  la nivelul bugetului SRR.

            Totuși, soluţia parţială prezentată nu soluţionează problema financiară gravă în care se regăseşte SRR.

Astfel, chiar și în condițiile deblocării acestei sume necesarul real de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare este de 387,5 mil. lei față de 342,5 mii lei alocați prin legea bugetului de stat. În anul 2021, având alocate fonduri de la bugetul de stat de 342,5 mil. lei și reținută suma de 17,188 mil. lei (conform prevederilor Legii nr. 500/2002), contractul cu Societatea Naţională de Radiocomunicaţii, pentru transmisia programelor radio, a fost  încheiat doar până la 31.07.2021.

IV. Consecinţele neasigurării resurselor de finanțare necesare

                        După o simplă analiză, se poate observa că suma alocată de 342,5 mil. lei este insuficientă pentru îndeplinirea misiunii Radioului Public conform prevederilor Legii de organizare și funcționare a Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune nr. 41/1994, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele prezentate mai sus, în condițiile în care fondurile alocate prin legea bugetul de stat pentru anul 2021 vor rămâne în limita actuală de 342,5 mil. lei,  Societatea Română de Radiodifuziune se va afla în situația de a lua decizii extreme, cu implicaţiile care decurg din acestea:

4.1. Închiderea unor stații de unde medii pentru programele SRR

Rezultat: reducere a cheltuielilor lunare cu 7,44 mil. lei.

Implicații din perspectiva reducerii acoperirii:

– pentru postul RRA: reducerea drastică a recepţiei în zone rurale, în special zone de munte, în care propagarea undelor ultrascurte (FM) este afectată de relieful accidentat. În prezent emisia RRA în unde medii (UM) asigură 30% din audienţa postului.

– pentru postul Antena Satelor se va putea asculta exclusiv în Unde Lungi, care asigură doar 83% acoperire teritorială, în condiţii de calitate redusă, inferioare recepţiei în UM. Stațiile UM ce deservesc postul Antena Satelor, care urmează să fie închise, asigură completarea acoperirii teritoriului în zone importante, precum sudul Munteniei, Bucureşti, Banat, Oltenia, sudul Moldovei, Dobrogea. Postul emite program în FM doar în trei localităţi (Comăneşti, Zalău, Sulina) cu emiţători de mică putere.

Reducerea drastică a acoperirii  posturilor regionale (cu excepţia R. București și R. Reşiţa, care emit exclusiv în FM). Stațiile de emisie FM de care dispun posturile regionale (R. Cluj – cu programe în limba română şi minorităţi), R. Craiova, R. Constanţa, R. Iaşi, R. Tg. Mureş și R. Timişoara – cu programe în limba română şi minorităţi) sunt de putere mică şi în general acoperă doar zona localităţilor în care sunt instalate. Prin închiderea staţiilor de Unde Medii se limitează accesul populaţiei la programele posturilor regionale recepţionate în FM, cel mult trei amplasamente per program. Trebuie menționat că în oraşe mari precum Iaşi, Timişoara sau Craiova, audienţa posturilor regionale în unde medii depăşeşte audienţa în FM.

4.2. Închiderea staţiilor de emisie în Unde Scurte

Rezultat: reducere a cheltuielilor lunare cu 1,616 mil. lei .

Implicaţii: Încetarea emisiei în Unde Scurte a celor trei posturi Radio România Internaţional, respectiv: RRI 1 – cu programe în 12 limbi străine, RRI 2 – cu programe în limba română pentru străinătate, RRI 3 – cu programe în limbi străine pentru zona Balcanică.

În aceste condiții, fără sumele reținute în proporție de 10%  în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și fără suplimentarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru acoperirea doar a cheltuielilor de funcționare, Societatea Română de Radiodifuziune va fi în imposibilitatea îndeplinirii misiunii sale conform prevederilor Legii de organizare și funcționare a Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune nr. 41/1994, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea rezolvării acestei situaţii în care se află instituția, vă adresez rugămintea salariaților să sprijiniți Societatea Română de Radiodifuziune pentru depășirea acestor dificultăți, care periclitează asigurarea continuității în funcționare și a căror rezolvare nu este în controlul decizional și de management al Consiliului de Administrație și al Conducerii Executive.

Cu deosebit respect din partea salariaților SRR,

Federația Sindicatelor din SRR

Adrian Valentin Moise – Președinte

La această solicitare, am primit răspuns oficial din partea Guvernului României care a trimis solicitarea către Ministerul Finanțelor și așteptăm răspuns și din partea Administrației Președințiale.

Astăzi s-au afișat propunerile de rectificare bugetară (prima rectificare pentru anul 2021) ce se va efectua la mijlocul lunii august 2021:

Propunere rectificare bugetară 2021

Asta însemnă că am reușit ca SRR să i se acorde 20 mil. lei din cele 45 mil. lei solicitate iar SRTv nu i se acordă niciun leu.

După calculele mele, acești 20 mil. lei ar ajunge, cu tot cu deblocarea celor 10% reținuți conform Legii 500, până la ziua Radioului, 1 noiembrie 2021.

Federația Sindicatelor din SRR va face mai departe demersuri pentru a conștientiza Guvernul și Ministerul Finanțelor precum și pe Președintele României, dl Klaus Werner Iohannis, că Radioul public este o instituție strategică a statului român și aceasta trebuie susținută cel puțin la nivelul anilor când exista taxa Radio.

De aceea cred și consider că revenirea la un model nou de taxă Radio este absolut necesar pentru buna funcționare a Radioului public și pentru dezvoltarea acestuia. Pe această temă voi reveni cu o prezentare a Strategiei la care am lucrat în mandatul de membru al CA al SRR 2017- 2021.

Cu responsabilitate,

Adrian Valentin Moise

2 gânduri despre “Demersuri pentru finanțarea Radio România

 1. Pingback: NU AM DEPUS CONTESTAȚIE ! | SUSROMANIA

 2. Pingback: Răspunsul MF privind rectificarea bugetară pentru Radio România | SUSROMANIA

Multumesc!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s