Apel către toți salariații SRR

Apel către toți salariații SRR

Stimați colegi,

În data de 24 septembrie 2020, a avut loc ședința Consiliului de Administrație al SRR.

În această ședință, Consiliul a mandatat pe Președintele-Director General al SRR de a stabili reprezentații din partea Angajatorului care vor demara negocierile pentru un nou Contract Colectiv de Muncă la nivel de SRR.

Sindicatul Unit al Salariaților – Radio România, vă aduce la cunoștință următoarele informații și precizări foarte importante pentru toți salariații SRR:

 1. Actualul Contract Colectiv de Muncă (CCM) la nivel de SRR expiră la data de 15 decembrie 2020 și, conform legii, nu mai poate fi prelungit;
 2. Sindicatul Unit al Salariaților – Radio România a atacat în instanță reprezentativitatea Sindicatului Liber al lucrătorilor din SRR iar instanța s-a pronunțat definitiv (vezi aici), constatând că Sindicatul Liber al lucrătorilor din SRR nu mai îndeplinește condițiile de reprezentativitate, adică 50% +1 din numărul de salariați SRR;
 3. În acest moment, niciun sindicat constituit la nivel de SRR nu îndeplinește condiția de a avea 50%+1 din numărul de salariați ai unității, deci nici un sindicat nu are reprezentativitate, conform legii;
 4. Având în vedere cele precizate mai sus și ținând seama de Legea 62/2011 – Dialogului Social, în SRR se va aplica art. 135, alin. 1 litera a):

(1) În unitățile în care nu există sindicate reprezentative negocierea contractului colectiv de muncă se face după cum urmează:

a) dacă există un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federație sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face de către reprezentanții federației sindicale, la solicitarea și în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanții aleși ai angajaților;

5. La nivel de sector Mass-Media și Cultură există la această dată o singură federație reprezentativă care are afiliat cel puțin un sindicat din SRR;

6. Numărul de salariați cu contract individual de muncă în SRR, la 30 septembrie 2020, este de aproximativ 2035-2040.

7. Numărul de membri de sindicat la nivel de SRR, aparținând sindicatelor care încasează cotizația prin Serviciul Salarii, este de aproximativ 1010-1015.

8. La această dată, SRR reține pe ștatele de plată cotizația membrilor pentru 10 sindicate.

Având în vedere toate aceste aspecte prezentate mai sus dar și faptul că este absolut obligatoriu ca începând cu data de 16 decembrie 2020, să existe un Contract Colectiv de Muncă la nivel de SRR, facem următorul apel către toți salariații SRR, fie că sunt sau nu sunt membri de sindicat:

 1. Fiecare sindicat constituit la nivel de unitate și care nu este afiliat la federația reprezentativă la nivel de sector Mass-Media și Cultură să-și desemneze câte un reprezentant care să formeze Comitetul de inițiativă pentru organizarea alegerilor de desemnarea reprezentanților salariaților în Comisia de negociere a CCM la nivel de unitate, denumit în continuare Comitet de inițiativă.
 2. Comitetul de inițiativă se va ocupa de inițierea, pregătirea, derularea și finalizarea procesului de vot pentru desemnarea reprezentanților salariaților în vederea negocierii unui nou CCM la nivel de SRR.
 3. Comitetul de inițiativă va adopta un Regulament privind alegerile pentru desemnarea reprezentanților salariaților ce vor fi aleși prin vot pentru a negocia noul CCM la nivel de SRR.
 4. Foarte important, alegerile vor putea fi validate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă numai dacă la alegeri vor participa cel puțin 50% + 1 din numărul de salariați ai SRR la data alegerilor (aproximativ 1020-1025 salariați), indiferent dacă salariații sunt sau nu într-un sindicat.
 5. În cazul în care la vot nu vor participa cel puțin 50% +1 din numărul de salariați, procesul de vot trebuie reluat. De remarcat că timpul este limitat de lege la maxim 60 de zile pentru a se demara, negocia și semna noul CCM, față de data expirării actualului CCM, 15 decembrie 2020.
 6. Toți salariații trebuie să înțeleagă că este foarte important pentru fiecare dintre ei ca după data de 16 decembrie 2020, trebuie să existe un CCM valabil care să includă cel puțin drepturile care sunt acum dar și negocierea unor drepturi care au fost pierdute.
 7. Având în vedere situația privind măsurile legale impuse de combatere a pandemiei de SARS-COV-19, distanțarea socială și că foarte mulți salariați lucrează de la domiciliu și ținând cont că la alegerile pentru desemnarea reprezentanților jurnaliștilor în Consiliul de Onoare s-a votat prin vot electronic, dar și faptul că o parte a salariaților nu au acces la intranet și la căsuță de email pusă la dispoziție de SRR, propunem ca votul să fie unul mixt. Vot electronic sau unul direct la sediul fiecărui studio regional de radio și la sediul central al SRR, fiecare salariat va opta în funcție de disponibilitate și oportunitate.
 8. La nivelul fiecărui studio regional de radio și la sediul central al SRR se va constitui câte o Comisie Tehnică a Studioului de Radio … de pregătire, monitorizare, numărare și transmitere a rezultatelor votării directe (Comisia Tehnică a Studioului de Radio ) formată din câte un reprezentant al sindicatelor care activează în fiecare studio regional de radio în parte și respectiv un Comitet Tehnic de la sediul central din SRR de pregătire, monitorizare, numărare și transmitere a rezultatelor votării directe formată din câte un reprezentant al sindicatelor care activează în sediul central din SRR (Comitet Tehnic de la sediu central din SRR).
 9. Toate procesele verbale de numărare a voturilor din fiecare studio regional și din sediul central vor fi transmise la Comitetul de inițiativă constituit la nivel de SRR.
 10. Comitetul de inițiativă va prelua fiecare proces verbal de numărare a voturilor din fiecare studio regional de radio și din sediul central al SRR. SRR, prin intermediul unui salariat din Compartimentul IT, va primi lista cu salariații care au votat electronic și cu numărul de voturi al fiecărui candidat, în ordine descrescătoare și vor semna împreună cu acesta un proces verbal de predare primire.
 11. Comitetul de inițiativă va aduna voturile directe din toate studiourile regionale cu voturile obținute prin intermediul sistemului electronic și vor face clasamentul final în ordine descrescătoare, primul candidat având cele mai multe voturi obținute.
 12. Comitetul de inițiativă va întocmi un proces verbal al alegerilor la nivel de SRR în care va preciza, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, numele și prenumele candidatului și numărul de voturi obținute, primi cinci vor fi titulari iar următorii cinci vor fi supleanți, în Comisia Paritară de negociere, semnare și înregistrare a noului CCM.
 13. Candidații sau structurile sindicale organizate la nivel de SRR, vor putea face contestații în decurs de 48 ore de la momentul afișării acestor rezultate la Comisia de contestații din SRR.
 14. Comisia de contestații din SRR este formată din 5 salariați care nu sunt membri de sindicat, au probitate profesională și morală și cel puțin 2 dintre ei au studii juridice.
 15. Contestația/ contestațiile vor fi soluționate în cel mai scurt timp (max 24 ore) și rezultatele vor fi afișate în toate sediile SRR precum și pe intranetul SRR, cu precizarea că se admite sau se respinge sesizarea.

În Regulamentul de alegeri vor fi prevăzute toate aspectele care țin de buna desfășurare a acestora și se va face de către Comitetul de inițiativă.

IMPORTANT:

Fiecare salariat trebuie să opteze pentru unul din voturi:

electronic ( se presupune să aveți o adresă de email personală pe care trebuie să o anunțați la șeful dvs pentru a fi transmisă la Compartimentul IT din SRR pentru a primi un email cu un link pe care îl puteți accesa pentru a vota, în ziua desemnată pentru alegeri)

sau

direct la sediul unui studio regional de radio sau la sediul central al SRR.

Această propunere a fost alcătuită de cei doi juriști ai SUS-Radio România cu sprijinul unor colegi din alte instituții care au avut alegeri și au ținut cont de modul cum au apelat la această modalitate de organizare pentru desemnarea reprezentanților salariaților ce vor negocia un CCM la nivel de unitate dar și de modul cum este organizat SRR din punct de vedere teritorial dar și sindical.

Sindicatul Unit al Salariaților – Radio România

Biroul executiv

2 gânduri despre “Apel către toți salariații SRR

 1. Pingback: Informare din partea conducerii SRR – 5 oct 2020 | SUSROMANIA

Multumesc!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s