Clarificari necesare privind postarea pe blog a apararii mele, inclusiv a documentelor in sustinere

Intr-un stat de drept, drepturile si libertatile cetatenilor sunt valori supreme.

Acest enunt prezent in art.1 (3) din Constitutie este un deziderat. Este ce se doreste a fi.

In viata de toate zilele, multi dintre cei numiti in functii publice, importante, de conducere, demonstreaza ca au dificultati in a se  ridica, la standardele constitutionale.

Confruntarea dreptului meu fundamental, de a fi aparat, de catre PDG-ul Miculescu, arata ca vointa poporului suveran, exprimata prin  Constitutie, se opreste la poarta SRR.

Avand in vedere ca temeiurile pentru care s-a pornit cercetarea disciplinara sunt false si  ca mi se interzice dreptul de a fi aparat, de aparatori calificati, in cursul cercetarii disciplinare, am o temere rezonabila  ca, nici in cursul cercetarii disciplinare, anchetatorii mei nu vor ” auzi” ce am de spus.

In aceste conditii, sa ma apar public, ramane singura alternativa viabila, a subsemnatului, impotriva abuzurilor la care sunt supus de catre PDG, cu concursul altor persoane interesate.

 

De ce am postat pe blog, documente apartinand SRR?  Este un act nesabuit? Este nelegal? Nu.

SRR este o persoana juridica infiintata prin lege, care presteaza un serviciu public si care utilizeaza resurse financiare publice.

Potrivit art. 31 din Constitutia Romaniei si art.1, art.2 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, cetatenii romani au un acces liber si neingradit la orice informatie de interes public.

 

Lege 544/2001

 

„Art. 1. – Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

 

Art. 2. – În sensul prezentei legi:

a) prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, companie naţională, precum şi orice societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflată sub autoritatea unei autorităţi publice centrale ori locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic ori majoritar;

 

b) prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei; „

 

Pe de alta parte, avand in vedere ca impotriva mea, exista o constructie, care il are in varf chiar pe PDG-ul Miculescu , prin care se urmareste sa fiu acuzat si sanctionat,  de incalcari ale legii, imputabile unor alte persoane, sunt intemeiat, prin Legea 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, sa arat public, persoanele vinovate.

 

Lege 571/2004

 

„Art. 2. – (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică autorităţilor şi instituţiilor publice din cadrul administraţiei publice centrale, administraţiei publice locale, aparatului Parlamentului, aparatului de lucru al Administraţiei Prezidenţiale, aparatului de lucru al Guvernului, autorităţilor administrative autonome, instituţiilor publice de cultură, educaţie, sănătate şi asistenţă socială, companiilor naţionale, regiilor autonome de interes naţional şi local, precum şi societăţilor naţionale cu capital de stat.

(2) Prezenta lege se aplică şi persoanelor numite în consilii ştiinţifice şi consultative, comisii de specialitate şi în alte organe colegiale organizate în structura ori pe lângă autorităţile sau instituţiile publice.

 

Art. 3. – În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) avertizare în interes public înseamnă sesizarea făcută cu bună-credinţă cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei

 

Art. 4. – Principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public sunt următoarele:

a) principiul legalităţii, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice şi celelalte unităţi prevăzute la art. 2 au obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor, normele procedurale, libera concurenţă şi tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;

b) principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, în înţelesul prezentei legi, ordinea de drept, integritatea, imparţialitatea şi eficienţa autorităţilor publice şi instituţiilor publice, precum şi a celorlalte unităţi prevăzute la art. 2 sunt ocrotite şi promovate de lege;

c) principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este datoare să susţină reclamaţia cu date sau indicii privind fapta săvârşită;

d) principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni inechitabile şi mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public;

e) principiul bunei administrări, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice şi celelalte unităţi prevăzute la art. 2 sunt datoare să îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate a folosirii resurselor;

f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică şi bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă şi prestigiul autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al celorlalte unităţi prevăzute la art. 2; ”

 

Cu stima,

MOISE A.V.

Multumesc!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s